ÉPSZER biztosítás

Az ÉPSZER biztosítás – építés szerelés biztosítás – egy kivitelezői felelősségbiztosítás és vagyonbiztosítás, mely az építés vagy szerelés során fellépő váratlan okból bekövetkező károk enyhítésére kínál fedezetet.
ÉPSZER biztosítás

Építés-szerelés-biztosítás (C.A.R.)

Épületek, építmények teljes (szerkezeti, épületgépészeti és befejező) építésére!

Az Építés- szerelés- biztosítás olyan esetekben térít, amikor a jegyzéken felsorolt biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható és váratlan események következtében olyan kár keletkezik, melynek oka nem esik az általános kizárások alá és amely javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé, a Biztosító a Biztosítottnak ezen dologi károkért kártérítést fizet, a Biztosított választása szerint készpénzben, újrabeszerzés vagy javítás által azon összeg erejéig, amely a jegyzékben a mindenkori helyzetnek megfelelően megállapíttatott.

Kockázatviselés időtartama

A Biztosító kockázatviselése – a megadottól eltérő időpont ellenére – közvetlenül a munka megkezdésekor vagy a mellékletben feltüntetett tárgyak építési helyszínen történő lerakásával kezdődik.

A Biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosított építmény azon részeire vonatkozólag, amelyeket átvettek, illetve üzembe helyeztek. A biztosítás legkésőbb a mellékletben megadott időpontban megszűnik. A biztosítási időszak meghosszabbításához a Biztosító írásbeli beleegyezése szükséges.

Biztosítási összegek

Ezen biztosításnál szükséges, hogy a függelékben megadott biztosítási összegek ne legyenek kisebbek, mint

 • az építési teljesítés teljes értéke az építési munkák készre jelentésekor beleértve az anyagköltségeket, béreket, szállítási költségeket, vámokat, illetéket, valamint az építtető által szállított anyagokat és építményrészeket.
 • az építéshelyszíni berendezések és
 • építőgépek új értéke, vagyis a biztosított vagyontárgyak, illetve azokkal egyenértékű minőségű és teljesítményű tárgyak újrabeszerzési költsége.
A kárrendezés alapelvei

Veszteségek és kár esetén a kártérítés kifizetése e szerződés alapján a következőképp történik:

a) részleges kár esetén, ha a biztosított vagyontárgy javítással helyreállítható: térítésre kerülnek azon javítási munkák költségei, melyek a biztosított vagyontárgy káridőponti állapotának megfelelő helyreállításához szükségesek, a maradványérték levonásával,

b) totálkár esetén térítésre kerül a biztosított vagyontárgy káridőponti értéke, a maradványérték levonásával. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a kötvényben tételesen felsorolt építményekre/vagyontárgyakra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik, melyből a megállapodás szerinti önrész levonásra kerül.

A Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a megkívánt és benyújtott számlák és igazolások alapján megbizonyosodik, hogy a javításokat elvégezték, illetve a sérült részeket kicserélték. Minden kár, mely javítással helyrehozható, javítandó, ha a javítási költségek elérik vagy túllépik a sérült vagyontárgyak káridőponti értékét, úgy a kártérítés kifizetése a b) pont (totálkár esete) szerint történik.

Az ideiglenes javítások/helyreállítások költségeit a Biztosító csak akkor téríti, ha ezen javítások a végleges helyreállítás részét képezik és a végleges helyreállítás költségeit nem növelik.

Választható biztosítási események
 • All risk vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
 • Felelősségbiztosítás
 • Záradékok
Választható módozat
 • Egyedi (egy konkrét projektre)
 • Keret (egy biztosított több projektjére)

Szerelésbiztosítás (E.A.R.)

Épületek, építmények épületgépészeti és befejező munkálataira, szerkezetépítés nélkül!

A szerelésbiztosítás olyan esetekben térít, amikor a jegyzékben felsorolt biztosított  vagyontárgyakban vagy azok részeiben, a biztosítási időszak alatt előre nem látható és váratlan események következtében olyan kár keletkezik, melynek oka nem esik az általános kizárások alá és amely javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé. A Biztosító a Biztosítottnak ezen dologi károkért kártérítést fizet, a Biztosított választása szerint készpénzben, újrabeszerzés vagy javítás által azon összeg erejéig, amely a függelékben a mindenkori helyzetnek megfelelően megállapíttatott.

Kockázatviselés időtartama

A Biztosító kockázatviselése – a megadottól eltérő időpont ellenére – közvetlenül a munka megkezdésekor vagy a mellékletben feltüntetett tárgyaknak a szerelés helyszínén történő lerakásával kezdődik. A Biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosított szerelési munkák azon részeire vonatkozólag, amelyeket átvettek, illetve üzembe helyeztek.

A biztosítás legkésőbb a mellékletben megadott időpontban megszűnik. A biztosítási időszak meghosszabbításához a Biztosító írásbeli beleegyezése szükséges.

Biztosítási összegek

Ezen biztosításnál szükséges, hogy a függelékben megadott biztosítási összegek ne legyenek kisebbek, mint

 • a szerelési teljesítés teljes értéke a szerelési munkák készre jelentésekor beleértve az anyagköltségeket, béreket, szállítási költségeket, vámokat, illetéket, valamint a beruházó által szállított anyagokat és részegységeket.
 • a szerelés helyszínén lévő berendezések és
 • gépek új értéke, vagyis a biztosított vagyontárgyak, illetve azokkal egyenértékű minőségű és teljesítményű tárgyak újrabeszerzési költsége.
A kárrendezés alapelvei

Veszteségek és kár esetén a kártérítés kifizetése e szerződés alapján a következőképp történik:

a) részleges kár esetén, ha a biztosított vagyontárgy javítással helyreállítható: térítésre kerülnek azon javítási munkák költségei, melyek a biztosított vagyontárgy káridőponti állapotának megfelelő helyreállításához szükségesek, a maradványérték levonásával,

b) totálkár esetén térítésre kerül a biztosított vagyontárgy káridőponti értéke, a maradványérték levonásával. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a kötvényben tételesen felsorolt építményekre/vagyontárgyakra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik, melyből a megállapodás szerinti önrész levonásra kerül.

A Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a megkívánt és benyújtott számlák és igazolások alapján megbizonyosodik, hogy a javításokat elvégezték, illetve a sérült részeket kicserélték. Minden kár, mely javítással helyrehozható, javítandó, ha a javítási költségek elérik vagy túllépik a sérült vagyontárgyak káridőponti értékét, úgy a kártérítés kifizetése a b) pont (totálkár esete) szerint történik.

Az ideiglenes javítások/helyreállítások költségeit a Biztosító csak akkor téríti, ha ezen javítások a végleges helyreállítás részét képezik és a végleges helyreállítás költségeit nem növelik. Esetleges változások, kiegészítések és jobbítások költségeit ezen szerződés keretén belül a Biztosító nem téríti.

Választható biztosítási események
 • All risk vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
 • Felelősségbiztosítás
 • Záradékok
Választható módozat
 • Egyedi (egy konkrét projektre)
 • Keret (egy biztosított több projektjére)

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!