MFB Krízis Hitel I-II.

A Krízis Hitel 2021 a COVID-19 krízishelyzet következtében kialakuló gazdasági hatások és veszteségek csökkentése érdekében jött létre a hazai vállalkozásoknak. A krízis hitel program feltételei és igénylése kapcsán az útmutató alább tekinthető meg.
MFB Krízis Hitel I-II.

A beadási határidő lejárt!

Potenciális ügyfelek a Krízis Hitelnél

 • Üzleti célú ingatlan vásárlását, fejlesztését tervező vállalkozások.
 • Meglévő saját, vagy bérelt üzleti ingatlanát felújítani szándékozó vállalkozások.
 • Tehermentes, a településlistán szereplő ingatlanfedezettel (ez akár lakó ingatlan is lehet) rendelkező, beruházást tervező vállalkozások.
 • Tehermentes ingatlanfedezettel rendelkező, tevékenységbővítést tervező vállalkozások – piacbővítés, új tevékenység beindítása, készetek bővítése.

Krízis Hitel legfőbb tudnivalók

Típusok:
 • Beruházási hitel
 • Forgóeszköz hitel
 • Piaci árazású beruházási hitelt kiváltó hitel
Általános jellemzők / kondíciók:
 • Forint alapú hitelek
 • Fix kamatozás (teljes futamidőre), éves kamat 2.5 %
 • Hitelösszeg: maximum 150m Ft (ügyfélcsoportnak max. 500 m Ft adható) ( Krízis Plusz hitelnél max. 300m Ft)
 • Díjak: NINCS    kezelési    költség,    hitelbírálati     díj,     folyósítási    díj, rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj, CSAK a felmerült költségeket kell megfizetni (értékbecslés, tulajdoni lap, közjegyzői okirat)
Biztosítékok:
 • Ingatlanfedezetet mindig kérünk!
 • Állami kezességvállalás van az ügyek mögött a tőke 80%-ig ( kivéve Krízis Plusz hitel)
 • Biztosítás engedményezés szükséges
 • Minden bankszámlán inkasszó
 • Tulajdonosok és ügyvezető készfizető kezessége elvárás nálunk!

Krízis Hitel – Adósok esetén lehet/nem lehet

Adósok:
 • Magyarországon székhellyel rendelkező KKV,
 • Induló vállalkozás is lehet,
 • Lehet egyéni vállalkozó, ügyvédi iroda és közjegyző is.
Adósokra vonatkozó kizárások például:
 • Az ügyfélnek vagy kapcsolt vállalkozásának törölték az adószámát, vagy végrehajtás, csőd, felszámolás ill. végelszámolás alatt áll,
 • Lejárt adó vagy önkormányzati tartozása van,
 • 90 napot meghaladó egyéb tartozása van,
 • Fő tevékenysége például: egyéb személyi szolgáltatás, pénzügyi közvetítés, biztosítás.

Krízis Hitel – hitelcélok esetén lehet

Fontos, hogy csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét, üzleti célját szolgálja!

 • Magyarország területén megvalósuló tárgyi    eszköz vásárlás,    beszerzés, átalakítás, korszerűsítés, kapacitás bővítés, DE - Lakóingatlan vásárlás csak akkor megengedett ha: 1.Átminősítik üzleti célúvá az ingatlant, - Bérlakásként hasznosítják a teljes futamidő alatt (min. 10 lakást), - Engedéllyel végzik benne a szálláshely szolgáltatást (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) - Telek vásárlás csak akkor megengedett, ha 2 éven belül saját, üzleti célra épít rá valamit.
 • Immateriális javak beszerzése (önállóan nem, csak a kapcsolódó tárgyi eszköz 10%-ig lehet) de például franchise és know-how beszerzés nem megengedett,
 • Piaci árazású beruházási hitel kiváltása, ami 2020.03.31-ig folyósítva lett,
 • Önálló forgóeszköz finanszírozás vagy forgóeszköz hitel végtörlesztése, továbbá személyi jellegű ráfordítások és működési költségek is finanszírozhatóak.

Krízis Hitel – hitelcélok esetén nem lehet például…

 • Már elnyert támogatásra nem lehet kérni,
 • Befejezett beruházásra sem,
 • Saját rezsis beruházás sem finanszírozható,
 • Lízing kiváltásra,
 • Üzletrész vásárlásra,
 • Tanya vásárlásra,
 • ÁFA, vám vagy illeték finanszírozásra,
 • Exportra, élő állat tartásra, tenyésztésre, halászat és akvakultúrára,
 • Banki díjra vagy jutalékra,
 • Tiltott az olyan vásárlás ami a tulajdonos, a vezető tisztségviselő, egyéb vezető, ezek közeli hozzátartozója, vagy ezek vállalkozási között jön létre, illetve kapcsolt vállalkozások, vagy cégcsoporton belüli vállalkozások között jön létre.

Krízis Hitel – a felhasználás főbb szabályai

 • A felhasználást számlával vagy egyéb számviteli bizonylattal kell igazolni,
 • Lejárt számla is finanszírozható, ha azt az Adós már kifizette, vagy írásban megállapodtak a határidő hosszabbításban,
 • Már kifizetett költség is finanszírozható, de nem lehet régebbi mint a hitelkérelem benyújtását megelőző 120 nap,
 • Ingatlan esetén utófinanszírozás csak akkor lehet, ha a kérelem beadása után és 60 napnál nem régebben kifizetett tételről van szó,
 • Max. 50% lehet előleg vagy előre finanszírozás,
 • Bérbeadás lehet, de ennek szerepelnie kell az adós tevékenységi körei között és üzletszerű kell, hogy legyen a bérbeadás, DE: Lakóingatlant csak akkor lehet ilyen céllal venni vagy építeni ha legalább 10 lakást ad majd hosszútávon bérbe, Cégcsoporton belül pedig akkor lehet, ha a bérlő is megfelel minden Krízis Hitel kritériumnak.

Krízis Hitel főbb paraméterek, kondíciók

Beruházási Hitel
 • Elvárt önerő: min. 10%
 • Futamidő: 1-10 év
 • Rendelkezésre tartás: 2 év
 • Türelmi idő: 2 év
Forgóeszköz Hitel
 • Elvárt önerő: 0%
 • Futamidő: 1-3 év
 • Rendelkezésre tartás: 1 év
 • Türelmi idő: 1 év
Kondíciók:
 • Tőkefizetés havonta egyenlő részletekben
 • Kamatfizetés havonta
 • Kezességvállalás díja (0.1%) évente fizetendő a tőke 80%-ra ( Krízis Plusz hitelnél nincs kezességvállalási díj)
 • Refinanszírozási kölcsönkérelem 2022. május 31-ig nyújtható be az MFB felé, Kölcsön/Hitelszerződés megkötésére 2022. június 30-ig - de legkésőbb az NHP Hajrá biztosította forrás rendelkezésre állásáig - kerülhet sor.

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!