GYIK

Gyakori kérdések, és válaszok az Építési hitelről, az ÚJ Széchenyi Kártya Programról, a Lakásfelújítási támogatásról, a Családi Otthonteremtési Kedvezményről.

Építési hitel

 • Mennyi idő alatt kell befejeznem az építkezést?

  Alapesetben legfeljebb 24 hónap alatt szükséges befejezni az építkezést.

  Ezen idő alatt az épületnek fel kell épülnie, amelyeket a következő dokumentumokkal kell igazolni:

  használatba vételi engedély,

  épület feltüntetését legalább széljegyen igazoló tulajdoni lap/legalább széljegyen szerepeljen az épület feltüntetés,

  95%-os készültségi fokot igazoló műszaki szemle, amennyiben a komfortfokozat már megállapítható.

  Ha nem tudjátok határidőig befejezni, akkor a 24 hónap lejárta előtt benyújtott kérelemre, szerződésmódosítással lehet engedélyezhető a rendelkezésre tartási idő meghosszabbítása. A rendelkezésre tartási idő meghosszabbításához a Bank hozzájárulása szükséges.

 • Mikor kezdek el törleszteni?

  Szakaszos folyósítás esetén a teljes hitelösszegre megnyílik a hitelkeret, de a fennálló tartozás csak az egyes részfolyósításokkal növekszik, akárcsak a fizetendő törlesztő részletek összege. Amíg a teljes kölcsönösszeg nem kerül folyósításra, a nem folyósított kölcsön(rész)összeg alapulvételével a hatályos hirdetmény és az aláírt kölcsönszerződés szerinti rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetned.

 • Kell-e vagyonbiztosítást kötnöm?

  Az építési-szerelési biztosítást az építési munkálatok teljes idejére fenn kell tartani. A szakaszos kifizetés (folyósítás) feltétele, hogy a műszaki ellenőr jelentése alapján igazolt aktuális forgalmi értéknél (mínusz a telekár) nem lehet kevesebb a biztosítási összeg. Ha megvan a használatbavételi engedély, akkor teljes körű vagyonbiztosítást szükséges kötni, melynek kedvezményezettje a Bank. A hitel kamatából 0,1% kamatkedvezményt kaphatsz, ha K&H lakásbiztosítást kötsz és azt a futamidő során rendszeres díjfizetéssel fenntartod.

 • Milyen ingatlant építhetek hitelből?

  2021. június 30-tól kizárólag olyan épületek kaphatnak használatba vételi engedélyt, amelyek közel nulla energetikai besorolásúnak minősülnek. Az számít közel nulla energia igényű épületnek, amely minimum „BB”-s energia besorolású, és amely épület energiaigényének minimum 25%-a megújuló energia forrásból kerül biztosításra.

 • Igényelhetek támogatást jelzáloghitel tartozásom csökkentésére?

  A második születendő gyermek után 1 millió forintot, a harmadik születendő gyermek után 4 millió forintot, és minden további gyermek után 1-1 milllió forintot lehet igényelni a kormányhivatalnál. 2021-től egyszerre több jelzáloghiteledre igényelheted a támogatást, illetve építési hitelcél esetén az építési telket terhelő jelzálogtartozás csökkentése esetén is igényelhető.

 • Mit jelent, hogy szakaszos folyósítás?

  Az építési hitelt jellemzően részletekben, vagy úgynevezett szakaszokban folyósítja a Bank. Először mindig az önerőt kell elköltened az építkezéskor, és csak utána kezdi a Bank folyósítani az igényelt hitelösszeget. A hitelösszeget készültségi arány függvényében szakaszosan kaphatod meg. Ha elért az építkezést egy bizonyos készültégi fokot, akkor a Bank folyósít egy részösszeget. Legközelebb a következő készültségi fok elérésekor folyósítunk. A készültségi fok elérését az értékbecslő igazolja helyszíni szemlét követően. A legutolsó részösszeg a jogerős használatbavételi engedély bemutatása után kerül folyósításra. Jellemzően 2-4 szakaszra szoktuk bontani a folyósítást, melyet a hitelszerződésben előre rögzítünk.

 • Hogy kell kinéznie egy költségvetésnek?

  Az igénylés során költségvetési adatlapot kell kitöltened, melyet itt találsz. A tervezési díjakat, anyagköltségeket és munkadíjakat, víz- és áram bevezetést is beleszámíthatod a költségvetésbe. A költségvetési tervet írhatja az igénylő is, vagy a kivitelező. A tervet a műszaki szemlén az értékbecslő fogja ellenőrizni.

 • Könnyűszerkezetes lakóház építésére kapok hitelt?

  Könnyűszerkezetes elemekből készült lakóház abban az esetben fogadható el fedezetként, amennyiben a mindenkori jogszabályi előírások alapján került/kerül felépítésre. Építés alatt álló új lakások/lakóházak finanszírozása (építési hitelek) esetén minden esetben be kell mutatnod az éppen aktuális építésügyi előírásoknak megfelelő ÉME/ETA/NMÉ engedélyt, mely az építési engedélyezési dokumentáció részét képezi.

 • Generál kivitelező építi a házam, hova folyósít a bank?

  Kivitelezői szerződést előzetesen egyeztesd le a Bankkal, és az abban szereplő számlaszámra folyósítjuk a hitelt.

 • Mi van, ha nem lesz elég a hitel?

  A hitel- illetve kölcsönösszeget menet közben növelni nem lehet. Saját forrásból kell pótolnod az esetleges költségnövekedést.

 • Mennyi önerő szükséges?

  Alapesetben a költségvetés min. 20%-a az önerő. A hitelfelvétel során konkrét ügyfélminősítés alapján határozzuk meg a minimálisan elvárt önerőt. Az önerő beépítését számlákkal nem kell igazolnod, hanem szemle során ellenőrzi az értékbecslő.

ÚJ Széchenyi Kártya Program

 • Lehet-e kezes külföldi állampolgár?

  Igen, abban ez esetben, amennyiben a nagykorú külföldi Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik ( ezt tudja igazolni) és az Európai Unió tagállamában- rendelkezik állampolgársággal. A kettős vagy több állampolgárságú magánszemély esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar, vagy Európai Unió tagállam állampolgárnak kell lennie.

 • Mennyi működési múlt szükséges a Programban való részvételhez?

  A programban azon vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek egy teljes lezárt éves működési múlttal. Amennyiben a Vállalkozás bejegyzésére 2020. vagy 2021. évben jogutódlás következtében került sor (pl.: összeolvadás, kiválás, stb. ) - ideértve azt az esetet is, amikor az Egyéni vállalkozó Egyéni céget / egyszemélyes gazdasági társaságot alapít -, és a jogelőd 2019-ben vagy ezelőtt került bejegyzésre/nyilvántartásba vételére, úgy ezen Vállalkozás az GO Konstrukciókból nincs kizárva!

 • Mekkora üzletrésszel rendelkező tulajdonos felel meg a magánszemély kezesi feltételeknek?

  A Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt, , Széchenyi Likviditási Hitel GO-t, ill. Széchenyi Turisztikai Kártya GO-t igénylő Gazdasági társaság esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Gazdasági társaságban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkeznek (Kötelező Kezes). Ha a Gazdasági társaság / Egyéb vállalkozás (iroda) tagjai közül egyiknek sincs 50% mértékű részesesedése, vagy van ilyen személy, de a Gazdasági társaság döntése alapján nem ő, vagy nem csak ő vállal kezességet, olyan magánszemélyek készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek a részesedése együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevő Gazdasági társaságban / Egyéb vállalkozás (irodában). Amennyiben a Vállalkozás olyan Kft., amelyben az 50 % eléréséhez szükséges tagok száma meghaladja az öt főt, úgy ezen tulajdonosok helyett a Vállalkozás ügyvezetője is lehet a magánszemély készfizető kezes. Betéti társaság esetén legalább egy természetes személy kültag kezessége szükséges. Ha ezen kezes tulajdoni hányada nem éri el az 50 %-ot, további akár kültag vagy beltag kezességvállalása szükséges (oly módon, hogy a kezesek együttes tulajdoni részaránya elérje az 50 %-ot). Ha a kültag nem természetes személy, akkor a kültag vállalkozás legalább egy természetes személy tulajdonosa kezességének bevonása szükséges.

 • Mit kell figyelembe venni a de minimis támogatás kiszámításakor?

  Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes, együttes összegét kell figyelembe venni. „Egy és ugyanazon” vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a támogatási odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában együttesen - nem haladhatja meg a 200.000 eurót, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző „egy és ugyanazon” vállalkozások esetén a 100.000 eurót, valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva nem haladhatja meg a 2,5 millió euró készfizető kezességvállalást a Garantiqánál.

 • Milyen hitel(ek) kiváltására használható a program?

  korábbi saját SZK ügyletből eredő tartozás visszafizetésére (meghosszabbítás / hitelkeret csökkentés, hitelkeret emelés). Amennyiben saját banknál fennálló hitel kiváltásáról van szó, úgy

  2020. január 1. napját megelőzően kötött SZK Klasszik kiváltása esetén a Bank ezen hitelkiváltással egyidőben , az SZK GO, vagy attól eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) legalább 10 %-os többlet likviditást kell hogy biztosítson a Vállalkozás részére Garantiqa kezességgel biztosított hitelügylet keretében;

  2020. január 1. napját követően kötött SZK Klasszik, SZK Plusz vagy SZK GO, vagy Széchenyi Turisztikai Kártya kiváltása esetén nincs többletlikviditás biztosítási kötelezettség.

  Más Bank által nyújtott SZK Klasszik vagy SZK Plusz vagy SZK GO, illetve Széchenyi Turisztikai Kártya hitel bankváltás keretében történő kiváltása esetén fenti korlátozás nem alkalmazandó!

  bármely hitelintézet által nyújtott, a Garantiqa kezességvállalásával biztosított hitelügyletekből eredő tartozások kiváltására. Amennyiben saját banknál fennálló hitel kiváltásáról van szó, úgy

  2020. január 1. napját megelőzően kötött hitel kiváltása esetén a Bank ezen hitelkiváltással egyidőben, az SZK GO vagy attól eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) legalább 10 %-os többlet likviditást kell hogy biztosítson a Vállalkozás részére Garantiqa kezességgel biztosított hitelügylet keretében (új vagy ismételt igénylés, amennyiben a kiváltandó hitel nem Széchenyi Kártya; amennyiben a vállalkozásnak már van bármilyen típusú SZK hitele, úgy meghosszabbítás/keretemelés, más hitelintézetnél fennálló Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kiváltása esetén bankváltás igényléstípusok alkalmazandók); · 2020. január 1. napját követően kötött hitel kiváltása esetén nincs többletlikviditás biztosítási kötelezettség.

  Más Bank által nyújtott hitelek kiváltása esetén fenti korlátozás nem alkalmazandó.

  a Garantiqa kezességvállalással korábban nem biztosított, más hitelintézet/pénzügyi vállalkozás által nyújtott bármely típusú hitelből eredő tartozások kiváltására.

  valamint a Garantiqa által kezességvállalással korábban nem biztosított - saját hitelintézet által nyújtott, folyószámlahitel és/vagy forgóeszközhitelből eredő tartozások kiváltására,

  2020. január 1. napját megelőzően kötött hitel kiváltása esetén a Bank ezen hitelkiváltással egyidőben, az SZK GO vagy attól eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) legalább 10 %-os többlet likviditást kell hogy biztosítson a Vállalkozás részére Garantiqa kezességgel biztosított hitelügylet keretében.

  2020. január 1. napját követően kötött hitel kiváltása esetén nincs többletlikviditás biztosítási kötelezettség.

 • Mekkora a maximum igényelhető hitelösszeg?

  a) a Vállalkozás 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének kétszerese (beleértve a társadalombiztosítási járulékokat, valamint a vállalkozás telephelyén dolgozó, de hivatalosan az alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeit) vagy

  b) a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a közül a magasabb összeget.

  A hitel összege – amennyiben a Garantiqa készfizető kezességvállalása egyedi bírálatú, és a Vállalkozás 2019. január 1. előtt jött létre, valamint mérlegforduló napja nem a naptári év utolsó napjára esik - a Vállalkozás (cash flow táblázatban tett) likviditás szükségletre vonatkozó nyilatkozata alapján megnövelhető, hogy fedezni tudja a következő - a hitelnyújtás időpontjától számított - 18 hónap likviditási szükségletét.

 • Előírnak-e kötelező számlaforgalmat?

  Igen, legfeljebb a szerződött összeggel megegyező éves számlaforgalom lebonyolítását írható elő.

 • Milyen beruházási hitelcélokat fogadnak el?

  immateriális javak beszerzése;

  ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez.

  új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése; gép, tárgyi eszköz fejlesztése azzal, hogy átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó Széchenyi Beruházási Hitel GO esetén tehergépjármű vásárlás is lehetséges, ill. a Vállalkozás tevékenységének végzéséhez szükséges személygépjármű vásárlás finanszírozható

  üzletrész, tulajdonrész vásárlás;

  beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig).

  hitelkiváltás, az alábbi korlátozásokkal:

  Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: hitelkiváltás) váltható ki a jelen konstrukció keretében, amelyek eredeti hitelcélja is megfelel jelen konstrukció keretében finanszírozható hitelfelhasználási céloknak.

  Széchenyi Beruházási Hitel GO keretében csak (kizárólag ugyanazon) Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség.

  átmeneti vagy csekély összegű jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet keretében saját hitelintézet által kötött hitelszerződés hitelkiváltására irányuló fenti feltételeknek megfelelő hitelnyújtás csak akkor engedélyezett, ha

  a Bank ezen hitelkiváltással egyidőben, ugyanezen vagy ettől eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) legalább 10 %-os többlet likviditást biztosít a Vállalkozás részére Garantiqa kezességgel biztosított hitelügylet keretében vagy

  a tőketörlesztésre legalább 6 hónap türelmi idő kerül biztosításra...

  Ez utóbbi feltétel Garantiqa Krízis Garanciaprogram (ide nem értve az Investment Hitelgarancia Programot) keretében garantált Széchenyi Beruházási Hitel GO esetén csak a saját hitelintézet által, 2020. január 1. napját megelőzően kötött hitelszerződések kiváltása esetén alkalmazandó.

 • Igényelhető-e a Széchenyi Beruházási hitel lezárt beruházásra?

  Nem, befejezett (pénzügyileg teljesített és aktivált) beruházásra a Széchenyi Beruházási Hitel GO nem igényelhető.

 • ÁFA-t lehet-e finanszírozni a programból?

  A kölcsönből a Vállalkozás által vissza nem igényelhető ÁFA finanszírozható (ez esetben a finanszírozás alapja a bruttó vételár).

 • Melyek a jogosult tevékenységi körök Széchenyi Turisztikai Kártya GO keretében igényelt hitel esetében?

  4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, azzal, hogy ezen hitelcél esetén a Vállalkozásnak rendelkeznie kell a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel vagy a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7) kormányrendelet szerinti tevékenységi engedéllyel

  4932 taxis személyszállítás azzal, hogy ezen hitelcél esetén a Vállalkozásnak rendelkeznie kell személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7) kormányrendelet szerinti tevékenységi engedéllyel

  5030 Belvízi személyszállítás

  5510 Szállodai szolgáltatás

  5520 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás

  5530 Kempingszolgáltatás

  5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

  5610 Éttermi mozgó vendéglátás

  5621 Rendezvény étkeztetés

  5630 Italszolgáltatás

  7911 Utazásközvetítés

  7912 Utazásszervezés

  7990 Egyéb foglalás

  8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

  8551 Sport, szabadidős képzés

  9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység

  9311 Sportlétesítmény működtetése

  9313 Testedzési szolgáltatás

  9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

  9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Lakásfelújítási támogatás

 • Nyugdíjas igényelheti-e a támogatást?

  A kérelem benyújtásának időpontjában nyugdíjas igénylő akkor felel meg a biztosítotti jogviszonyra előírt feltételeknek, ha kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, azaz valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban keresőtevékenységet végez. Abban az esetben is jogosult lehet a támogatásra, ha végleges határozat alapján ápolási díjban, otthongondozási díjban részesül, vagy a kiskorú gyermeknek –, akire tekintettel a támogatást igénybe kívánja venni – a rokona és a gyermek szüleinek halála miatt ő a kiskorú gyermek kirendelt gyámja.

 • A támogatás szempontjából biztosítottnak minősülök, ha az egészségbiztosítás szervével megállapodást kötöttem és a törvényben meghatározott összegű járulékot magam után havonta megfizetem?

  Nem, mert az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével egészségügyi szolgáltatásra szerzett jogosultságot, de nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottnak.

 • Az őstermelők biztosítottnak minősülnek?

  Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a mezőgazdasági őstermelőként figyelembe vehető időre az előírt járulékfizetés megtörtént, valamint az e tevékenységből származó jövedelme eléri a minimálbér 30%-át.

 • A GYED, illetve GYES folyósítása alatt megfelelek a biztosítotti feltételeknek?

  A GYED, illetve GYES folyósítása alatt akkor minősül a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottnak, ha közben a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya fennáll. Abban az esetben, ha megszűnt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, már nem felel meg a feltételeknek. A kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamban figyelembe vehető még az az időszak, amikor hallgatói jogviszony mellett megállapított gyermekgondozási díjban részesült (1997. évi LXXXIII. tv. 42/E. § alapján).

 • Igényelhető-e a támogatás, ha az igénylő külföldön dolgozik?

  Egyedüli igénylőként nem, mert a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerinti biztosított személynek minősüljön, azaz a magyarországi társadalombiztosítási rendszer hatálya alá tartozzon. Abban az esetben, ha együttes igénylőként nyújtja be a támogatási kérelmet és a másik fél megfelel a biztosítotti feltételeknek, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Milyen igazolás szükséges külföldi munkaviszonyról?

  Külföldi társadalombiztosítási hatóság igazolása szükséges, hitelesített ( OFFI) magyar fordítással, amely bizonyítja a kérelem benyújtását megelőző legalább 1 éve folyamatosan fennálló biztosítotti jogviszonyt, azonban a kérelem benyújtása napján már hazai jogviszonyban kell állnia az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek).

 • Teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszony szükséges, vagy megfelel a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszony is?

  Az igénylő, ha valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban van foglalkoztatva biztosítottnak minősül, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik-e.

 • Hogyan kell érteni a kérelem benyújtására nyitva álló 60 napos határidőt?

  A támogatás iránti kérelmet a lakáson végzett valamennyi felújítási munkálat befejezését követően, a számlák kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani. Több számla esetében a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

 • Csak az lehet igénylő, akinek tulajdonjoga van az ingatlanban?

  Nem, a tulajdonjoggal rendelkezhet csak az egyik igénylő, vagy akár a kiskorú gyermekek valamelyike is.

 • Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?

  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti(k), így nincs lehetőség arra, hogy ha azonos az állandó lakóhelyük, csak az egyik fél igényelje a támogatást.

 • A lakásban, amelyben élünk nem vagyunk bejelentkezve, de ha átjelentkezünk, akkor mikor kezdhetjük a felújítást?

  A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fenn kell állnia az 1 éves lakóhely feltételének, tehát a benyújtást megelőző egy éven túli bejelentési időnek. Ez tehát nem zárja ki, hogy a munkálatokat még az 1 év letelte előtt elkezdjék.

 • Mikortól lehet számlákat gyűjteni?

  A számlák 2021. január 1-jétől gyűjthetők, kivéve, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható. A számlák gyűjtésével nem kell megvárni: a lakóhely bejelentéstől számított egy év elteltét, a magzat 12. hetes korát, a TB jogviszony egy éves meglétét.

 • 2020. évben vásároltunk ingatlant, amely felújításra szorul, ezért nem lehet beköltözni. Ebben az esetben is vonatkozik az 1 éves időtartam?

  Nem, az 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Ugyanakkor, ha a tulajdonváltás a Ptk. szerinti hozzátartozók között történt, akkor a már támogatással érintett lakásra a tulajdonváltással sem igényelhető újabb támogatás.

 • Ha osztatlan közös tulajdonú az ingatlan, hogy tudok a tulajdonban lévő ingatlan részre támogatást igényelni?

  A támogatás csak arra az ingatlanra és ingatlanrészre vehető igénybe, amit a használati megállapodás vagy bírósági ítélet körbehatárol. Közös használatú, illetve közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe.

 • Elváltam, 2 közös gyermekünket én nevelem, hozzám vannak bejelentkezve állandó lakcímmel, a férjem címe tartózkodási helyként szerepel a gyermekek lakcímkártyáján. Férjemnek nincs másik gyermeke. Kell a férjemtől a lemondó nyilatkozat?

  Nem. Lemondó nyilatkozat abban az esetben kell, ha valamelyik gyermek lakóhelye megegyezik az apa lakóhelyével és az apa nem kívánja igénybe venni a támogatás 50%-át.

 • Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de a használatbavételi engedély kézhezvétele előtt?

  Nem, a még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve.

 • A 2020-ban vásárolt anyagok számláit elfogadják? Például a kivitelezés csak 2021. januárban kezdődik, de ehhez már előre meg vannak vásárolva a szükséges anyagok számlával. A munkadíjról kiállított számlák már 2021. éviek lesznek.

  Nem, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem számolhatók el.

  Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján, valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a támogatási kérelem.

 • Történhet-e több ütemben a felújítás? Vagyis van egy számla, ami 2021. februárban lett kiállítva, de az év hátralévő részében további felújítást szeretnénk végezni. Meddig nyújthatók be a számlák?

  Igen, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.

 • 25. éves korú gyermek esetén a felújítást a gyermek 25. életévének betöltésének napjáig el kell végezni?

  Igen, a gyermek 25. életévének betöltése előtt a kérelemnek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz, így be kell, hogy fejeződjön a felújítás, valamint a számlákat is ki kell egyenlíteni addigra.

 • Igényelhető-e a támogatás, ha a felújítandó lakás 100%-ban a nagykorú gyermek tulajdonában van?

  Nem, mert a támogatással érintett lakásban az igénylőnek, illetve a kiskorú gyermeknek kell együttesen rendelkezniük legalább 50%-os mértékű az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal. A Rendelet kifejezetten a kiskorú gyermek tulajdoni hányadát nevesíti, tehát a nagykorú gyermek tulajdoni hányada nem vehető figyelembe.

 • Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?

  A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást abban az esetben, ha együttes igénylés esetén az egyik igénylő 100%-os tulajdonában van a felújítandó lakás, de csak a másik fél minősül biztosítottnak?

  Igen, mert együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek kell biztosítottnak lennie, és ebben az esetben teljesül az a feltétel is, hogy az igénylők együtt rendelkezzenek legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal.

 • A lakásunk jelzálogjoggal terhelt. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?

  Igen, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás jelzálogjoggal terhelt.

 • Lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezünk, melyek felhasználása a jövő évben válik esedékessé. A számlák felhasználhatók lesznek-e az otthonteremtési támogatás igénybevételéhez is?

  Igen a rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számlák jelen támogatás keretében történő elszámolását.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást, ha az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege üdülő?

  Üdülő felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

 • Igényelhető-e a támogatás zártkerti ingatlanra?

  Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert) a Rendelet alapján önmagában nem kizáró tényező, annak van jelentősége, hogy az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakás vagy lakóház legyen. Igényelhető a támogatás továbbá a tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei esetében is.

 • Az udvarunkban van egy gazdasági épület. Ennek a felújítása támogatható-e?

  Amennyiben egyazon helyrajzi számon szerepel a házzal, akkor támogatható.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást, ha az ingatlan gazdasági társaság bejegyzett székhelye vagy telephelye?

  A Rendelet nem tartalmaz erre vonatkozó szabályozást, ezért ez nem kizáró tényező. Csak olyan ingatlan esetében vehető igénybe a támogatás, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel van nyilvántartva.

 • Miként kell értelmezni az 50-50% (anyag-munkadíj) arányt?

  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj. Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.

 • Elfogadnak-e külföldi számlákat?

  Külföldi számla sem munkadíjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

 • Milyen részletességűnek kell lennie egy anyagszámlának?

  A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített – költségvetésben, vagy számlarészletezőn.

 • Ha előleg fizetése történik, kell-e csatolni az előlegszámlát és a kifizetés igazolást vagy elegendő a végszámla és az ahhoz kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum?

  Elegendő a végszámlát csatolni, ha tartalmazza a szükséges adatokat, azonban a kifizetést igazoló dokumentum ebben az esetben is szükséges. Amennyiben az előlegszámla 2020. évi, az arra eső összeg a támogatás meghatározásánál nem vehető figyelembe.

 • Ha bankkártyával fizetünk, milyen dokumentumot kell még csatolni a számlán kívül. Fizethetek-e más nevére szóló bankkártyával?

  Nem kell a számlán kívül mást csatolni. Igen, fizethet.

 • Az építőanyag szállítása anyagköltségnek vagy munkadíjnak minősül? Vagy egyiknek sem?

  Az anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az anyagköltségként támogatható. Külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem vehető igénybe támogatás.

 • Tetőtér beépítésére igénybe vehetem-e a támogatást?

  Nem. Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat. Már korábban kialakított tetőtérben a Rendelet 6. §-a szerinti munkálatokra igénybe vehető a támogatás.

 • Bontási hulladék elszállítására igényelhetem a támogatást?

  A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

 • A munkadíjról milyen számla fogadható el?

  A Rendelet csak az 5%-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.

  A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

  A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem tagja, illetve nem munkavállalója és nem vezető tisztségviselője sem az igénylő/igénylők, sem az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő így saját magának nem számlázhat.

 • Mit jelent az, hogy a támogatást az igénylő csak egyszer veheti igénybe?

  Időbeliségre vonatkozik, tehát több munkát is elvégeztethet, de támogatási kérelmet csak egyszer nyújthat be az elvégzett munkák összessége vonatkozásában.

 • Amennyiben 2021. június 30-ig telepítem a napelemes rendszert, de más felújítási munkák miatt csak egy évvel később nyújtom be a kérelmet, szaldós elszámolásban maradok?

  Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be.

 • Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a bruttó 450.000 Ft/kWp összeget?

  Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a bruttó 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.

 • Mit jelent az, hogy a támogatás beépíthető bútor esetében igényelhető?

  Beépíthető bútor, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, így az ingatlan részét képezi, tehát a beépített/beépíthető szekrény támogathatónak minősül. Nem igényelhető támogatás a szabadon álló bútorok beszerzésére.

 • Kapu építése támogatható, hisz a kerítés önmagában nem értelmezhető?

  Igen, a kapu építése támogatható tevékenység.

 • A régi kerítés, kapu bontása és a keletkezett hulladék szállítása támogatott-e?

  Igen, támogatható, amennyiben a bontást és a hulladékszállítást, valamint az új kapu/kerítés építését ugyanaz a vállalkozó végzi.

 • Meddig lehet a kérelmet benyújtani?

  A kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022.12.31-ig kell benyújtani.

 • Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre?

  A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 • Hányszor hiánypótolhatok?

  A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amelynek időtartama az eljárás időtartamát meghosszabbítja.

 • Milyen esetben kell lemondó nyilatkozatot (4. számú melléklet) csatolni?

  Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a támogatás iránti kérelmet külön-külön benyújthatják, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, azonban ebben az esetben mindkét szülő a támogatás 50%-os mértékére jogosult, kivéve, ha az egyikük teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, ebben az esetben a másik szülő a teljes támogatási összeget igényelheti.

  Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor mindkét szülő a teljes támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

  Ebben az esetben a szülők egyike akkor igényelheti a teljes támogatási összeget, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

  A támogatást megosztani abban az esetben lehet, ha mindkét szülőnél lakik közös gyermek. Ilyenkor vagy 50-50%-ban veheti igénybe mindként szülő, vagy egyikük lemondhat a másik javára a 4. sz. mellékletben található nyilatkozat benyújtásával.

  Ha minden közös gyermek az egyik szülővel lakik együtt, akkor a másik szülő részéről nincs szükség lemondó nyilatkozatra.

 • Ellenőrzik a felújítást?

  A Kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a támogatás jogszerű felhasználását.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény

 • Külterületen elhelyezkedő lakóház is elfogadható, tekintve, hogy a szabályozásba a tanya és birtokközpont került bele?

  Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel tartják nyilván, akkor igen.

 • Ha a lakhatási igényeknek megfelelő a preferált kistelepülésen vásárolandó ingatlan, úgy felvehetik az ügyfelek az 1.430 e Ft CSOK támogatást is?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Később e vásárlást követően kaphatják a Falusi CSOK összegét korszerűsítésre?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Csak azon ügyletekben lehet szó utólag a korsz./bővítési célú CSOK igénylésre, ahol 2019. 06. 30-ig vették igénybe a vásárlási célú CSOK-ot?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • A melléképület meglétét csak fizikailag, vagy a térképmásolaton feltüntetett építményként is ellenőrizni kell?

  A melléképületnek a térképmásolaton szerepelnie kell.

 • A korábban vásárlásra nyújtott hitel nem előzheti meg a korszerűsítésre utóbb adott CSOK-ot, csak a vásárlásra nyújtott támogatás?

  Az általános szabály szerint megelőzheti.

 • Milyen, korábbi támogatást nem kell figyelembe venni, illetve nem kell beszámítani a CSOK összegébe?

  Kizárólag az adott lakás megvásárláshoz felvett korábbi CSOK-ot. Az összes többi támogatást, és az összes többi hitelcélra nyújtott CSOK-ot figyelembe kell venni.

 • Milyen időpont vonatkozik a jelzálogjog bejegyzésére vegyes hitelcélok esetén?

  Mivel egy összegben jegyezzük be a támogatásokat, mindig a leghosszabb időszakot vesszük figyelembe, vagyis nem a lakásvásárláshoz igazodunk (ami a szerződéskötéstől számított 10 év), hanem a bővítéshez, korszerűsítéshez (ami a munkálatok idejére majd az azok befejezésétől számított 10 évre szól).

 • Meddig kell megvalósítani a hitelcélt?

  Bővítésnél a munkálatok megkezdését követő 5 évig, korszerűsítésnél a szerződéskötést követő 3 évi (építési engedélyköteles bővítés esetén meghosszabbítható). Bővítés és korszerűsítés estén az 5 év az irányadó.

 • Ki tulajdonolhatja az ingatlant?

  Ha a használt lakásvásárlás, mint cél megjelenik, akkor az erre vonatkozó, szigorúbb szabályokat kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy van bővítés, korszerűsítés is, vagyis csak a támogatott személy tulajdonolhatja az ingatlant. Önálló bővítésnél, korszerűsítésnél a támogatott személynek legalább 50%-ot kell szereznie az ingatlanban.

 • Lehet-e MFL hitelként nyújtani a falusi hitelt?

  Igen lehet, mert hiába követelmény a komfortosság, a kormányrendeletek szerint speciális szabályok szerint kell megítélni.

 • Jól gondoljuk, hogy korszerűsítésre falusi CSOK csak akkor igényelhető, ha az ügyfél korábban vásárlásra családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vette igénybe?

  Nem, nincs ilyen feltétel. A jogszabály azt mondja, hogy a korábbi CSOK igénylése nem zárja ki, hogy valaki falusi CSOK-ot igényeljen.

 • Hogyan folyósítunk?

  A használt lakás vásárlását finanszírozó kölcsönrészt egyösszegben. A korszerűsítés céljára igényelt kölcsönrészt a saját erő felhasználását követően (ha szükséges építési engedély, vagy egyéb dokumentáció, ezek bemutatását követően) készültség arányosan, az utolsó 5%-ot a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét (ha szükséges használatbavételi engedély vagy egyéb dokumentum, ezek bemutatását) követően. A bővítési részt készültség arányosan, a saját erő felhasználását követően, az építési engedély (nem engedélyköteles munkák esetén az egyéb dokumentáció) bemutatását követően, az utolsó 5%-ot a használatbavételi engedély (egyéb hatósági ig.) bemutatását, és a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét követően.

 • Honnan fogjuk tudni, hogy a tanya a Tanyafejlesztési Programban részt vett-e?

  Ügyfélnyilatkozat alapján.

 • A támogatott hitel használt lakás vásárlására csak a preferált települések esetén vehető igénybe?

  Használt lakás vásárlására a következő konstrukciók igényelhetőek támogatott hitelként: A 341-es Korm. rend. alapján otthonteremtési kamattámogatásos hitel, egy évig fix, vagy öt évig fix kamattal, öt éves otthonteremtési kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján, CSOK-hoz kapcsolódóan, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitele, öt éves fix kamattal, 25 éves kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján falusi CSOK-hoz kapcsolódóan, az előző feltételekkel, ha bővítés, korszerűsítés, vagy bővítés és korszerűsítés is kapcsolódik hozzá, preferált településen, tanyán, birtokközponton, ha ez utóbbiakon lakóingatlan is található.

 • Ha lakást vesz és korszerűsít, azonban a vásárolt lakás a lakás fogalmának csak részben felel meg (a jogszabály szerint), akkor a vásárlás pillanatában meg kell felelni a lakhatási igényeknek (vagy csak a korszerűsítést követően)?

  A lakás vásárlásának pillanatában még nem kell megfelelni a lakhatási igényeknek, csak a Korm. rend. 5.§ 1. bekezdés 7. lakásfogalom a/ pontjának a WC és a fürdőszoba megléte kivételével.

 • A minimális hasznos alapterületbe a fűthető és burkolattal rendelkező helyiségek tartoznak bele. Ha lakást vesz és korszerűsít, ebben az esetben a hasznos alapterületet hogyan kell vizsgálni?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Mikor kell vizsgálni, a korszerűsítést követően? A 12m2-es szobának kell meleg burkolattal rendelkezni? Fűthetőnek kell-e lennie minden szobának?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Magyar ügyfél külföldön dolgozik. Kell vállalnia, hogy 180 napon belül TB jogviszonyt létesít Magyarországon?

  Igen.

 • Közfoglalkoztatott is igénybe veheti?

  Igen, de a 2 éves TB jogviszony igazolásánál nem számít bele a TB jogviszonyba (3 gyerekes Falusi CSOK-nál, használt lakás vásárlásával kombinált hitelcélok esetén) egyéb Falusi CSOK-nál beleszámít).

 • Ápolási díj elfogadható Falusi CSOK-nál a TB jogviszony igazolására?

  Az ápolási díj viszonylatában ugyanazok a szabályok, mint normál CSOK esetében, mert a 14.§ (2) bekezdését alkalmazni kell, tehát elfogadható.

 • Külföldi TB jogviszony igazolása esetén a kiállított dokumentum milyen régi lehet?

  A kiállított dokumentum 30 napnál nem régebbi lehet.

 • Lehet-e olyan eset, hogy az igénybeadáskor az ügyfél külföldön dolgozik?

  Igen.

 • A bentlakási kötelezettséget pl.: korszerűsítés utolsó részfolyósításának időpontjától kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a külföldön dolgozó ügyfélnek 3 éve van ideje arra, hogy lakóhelyet létesítsen?

  Igen.

 • Ha az utolsó helyszíni szemlénél 95%-os a készültség, akkor kifolyósítható a 100%-os összeg. Ez elfogadható a Falusi CSOK-nál 100%-os teljesítésnek?

  Nem. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a korszerűsítést befejezte és ezt követően helyszíni szemlével erről meg kell győződnie az értékbecslőnek. A helyszíni szemle díját meg kell fizettetnie az ügyféllel.

 • A 14.§ (3) bekezdés szabályozza bővítésnél a 70%-os számlabenyújtási kötelezettséget. Korszerűsítésre is ezt kell alkalmazni?

  Igen.

 • Nem magyar állampolgár dolgozhat külföldön?

  Igen.

 • A használt lakóingatlannak a megvásárlásakor nem kell megfelelni a lakhatás feltételeinek, és elegendő, ha a három éven belül kért helyszíni szemlére teljesíti ezt?

  Falusi CSOK használt lakás vásárlásra, és bővítésre és/vagy korszerűsítésre nyújtható. A 19/C. § (1) bekezdése alapján korszerűsítés esetén a korszerűsítés befejezését követően kell megfelelnie a lakásnak a lakás feltételeinek (5.§ (1) bekezdés) 7. pont). Ez alapján kell megfelelni a lakhatási igényeknek is. Bővítésre igényelt CSOK esetén a 19/C. (3) bekezdés a hasznos alapterületre vonatkozóan engedi meg, hogy a bővítés befejezését követően feleljen meg a jogszabályi feltételeknek. Így bővítés esetén a befogadáskor és a munkálatok befejezésekor is meg kell felelni a lakhatási feltételeknek.

 • A Hírlevél azt tartalmazza, hogy helyszíni szemlével igazolja a munkák elkészültét, erről számlát benyújtani nem is kell?

  Számlabemutatási kötelezettség továbbra is terheli az ügyfelet a bank által elfogadott költségvetés 70%-káig (mind bővítés, mind korszerűsítés esetén).

 • Ha bővítésre is vesz igénybe a támogatás összegéből, ehhez kell e-naplót nyitni, és a jelenlegi bejelentési kötelezettséget igazolni?

  Csak támogatás igénylése esetén nem szükséges.

 • Ha vásárlásra és bővítésre kér az ügyfél Falusi CSOK-ot, mikor kell benyújtani ehhez a dokumentumokat?

  Vegyes hitelcél esetén, ha kell építési engedély (egyéb, építési dokumentáció) a bővítéshez, korszerűsítéshez, azt a bővítéshez, korszerűsítéshez kapcsolódó első részfolyósítás előtt kell benyújtani.

 • Az igényelhető, használt lakás vásárláshoz, illetve korszerűsítéshez, bővítéshez felhasználható 3%-os kamattámogatott hitelnél mekkora biztosítási jogviszonyt kell igazolni?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A tájékoztatóban szereplő, „az igénylőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek – 180 nap helyett legalább 1 éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia, három vagy több gyermek esetén legalább két éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolni” a bevezetendő kamattámogatott hitelre és a falusi CSOK-ra is érvényes?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A minimum hasznos alapterület a normál CSOK és a Falusi CSOK esetén megegyezik?

  Igen, azzal, hogy bővítés esetén a gyerekszám szerinti hasznos alapterületet a bővítési munkákkal kell megvalósítani.

 • Az ügyfél korábban igénybe vett támogatott hitelt, felvehet-e Falusi CSOK hitelt?

  Ha a 16/2016-os és a 17/2016-os Korm. Rendelet alapján már igénybe vett támogatott hitelt, akkor nem, egyéb esetben (pl. a 341/2011-es alapján) van lehetősége a Falusi CSOK hitelt igénybe vételére.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!