Gazdaság Újjáépítési Hitel Program - FELFÜGGESZTVE!

Versenyképességi Hitelprogram a COVID-19 járványhelyzet okán kialakult gazdasági hatások, veszteségek csökkentése érdekében. Olvasson alább a program céljáról és részleteiről vagy kérje segítségünket!
Gazdaság Újjáépítési Hitel Program - FELFÜGGESZTVE!

A beadási határidő lejárt!

Hitelcél

A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 • új és használt tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,
 • ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre,
 • a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozásra (a forgóeszközhitel nem rulírozó típusú)
 • immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig. Franchise és know-how finanszírozása nem megengedett a program keretein belül) valamint
 • személyi jellegű ráfordítások finanszírozásra és az Adós működési költségeinek finanszírozására (likviditási hitel) vehető igénybe.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is finanszírozható.

Nem használható fel a hitel

 • más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
 • az Adós által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha az Adós ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;
 • vám és illeték finanszírozására;
 • harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra;
 • az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;
 • olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • élő állat, tenyészállat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
 • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
  az 1379/2013/EU rendeletszerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
Projektfinanszírozási ügyletekre az alábbi korlátozással nyújtható hitel:

A Program vonatkozásában projektfinanszírozási hitel kizárólag lakóingatlanok, kereskedelmi ingatlanok és irodák, illetve raktár létesítésére, fejlesztésére irányuló (akár bérbeadási célú) beruházás finanszírozására nyújtható, projekttársaságok részére is. Egyéb projektfinanszírozási ügylet a program keretein belül nem finanszírozható.

Célcsoport, igénybevételre jogosultak köre

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, nem agrár besorolású mikro-, kis- és középvállalkozások, az Gazdaság Újjáépítési Hitel Program, az Útmutató szerint kizártak kivételével.

Hitel összege

1 – 100 millió Ft Önálló forgóeszközhitel nem ingatlan vásárlás esetén, valamint likviditási hitel esetén 1 – 50 millió Ft

Kamatláb

változó: 3 havi BUBOR + RKV2.1 vagy PV- HFIX + legfeljebb 4 %/év (a Hitelező egyedi mérlegelése alapján) vagy fix: max. 5 éves futamidő esetén 3,18%/év + legfeljebb 4 %/év (a Hitelező egyedi mérlegelése alapján), max. 10 éves futamidő esetén 3,84%/év + legfeljebb 4 %/év (a Hitelező egyedi mérlegelése alapján)

Kezelési költségláb

legfeljebb 1.5%/év

Futamidő

1-120 hónap likviditási hitel esetén legfeljebb 120 hónap ingatlan vásárlási célú (éven túli) vagy egyéb célú önálló forgóeszközhitel esetén 12-72 hónap ingatlan vásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 12 hónap.

Rendelkezésre tartási idő

Legfeljebb 24 hónap, ingatlan építés esetén 24 hónap, ingatlan vásárlás és/vagy felújítás esetén 12 hónap, tárgyi eszköz beszerzés (és hozzá kapcsolódó immateriális javak beszerzése) esetén 12 hónap, ingatlan vásárlási célú (éven belüli vagy éven túli) önálló forgóeszközhitel esetén nincs, egyéb célú (éven túli) önálló forgóeszközhitel, valamint likviditási hitel esetén legfeljebb 12 hónap.

Türelmi idő

Legfeljebb 24 hónap ingatlan építés esetén 24 hónap, ingatlan vásárlás és/vagy felújítás esetén 12 hónap, tárgyi eszköz beszerzés (és hozzá kapcsolódó immateriális javak beszerzése) esetén 12 hónap.

Ingatlan vásárlási célú (éven belüli vagy éven túli) önálló forgóeszközhitel esetén nincs egyéb célú (éven túli) önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 12 hónap likviditási hitel esetén legfeljebb 24 hónap.

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének - általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat)

Akár kezdő cégek is pályázhatnak

Kapcsolódó díjak
 • Folyósítási díj: legfeljebb a Kölcsön 1%-a, de legfeljebb 500.000 forint
 • Hitelbírálati díj: legfeljebb a Kölcsön 0,5%-a
 • Rendelkezésre Tartási díj: 0,4%/év
 • Szerződésmódosítási díj: legfeljebb 1%, de legfeljebb 500.000 forint
 • Közjegyzői díj: Közjegyzői díjszabás szerint
 • Szerződésmódosítási díj Előtörlesztés esetén: legfeljebb 3%, de legalább 50.000 Ft
 • Biztosítékok: a Hitelező által elfogadható biztosíték. (jellemzően ingatlan)

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!