ÚJ! Széchenyi Kártya Program MAX!

A megújult Széchenyi Kártya Program célja a hazai vállalkozások aktuális gazdasági nehézségeinek áthidalása, különféle állami támogatásokkal segítve ezt. A Program feladata a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások kedvező hitelhez juttatása.
ÚJ! Széchenyi Kártya Program MAX!

A hazai kis- és középvállalkozások segítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett 2022. július 1-jétől igényelhető hat új, speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi Kártya Konstrukció.

A Széchenyi Kártya MAX! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX!

A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására, vagy hitelkiváltásra is fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés után ismételten igénybe vehető.

Előnyök
 • szabad felhasználású folyószámlahitel, átmeneti likviditási problémák áthidalására,
 • állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
 • nincs szükség ingatlanfedezetre,
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 • a hitel bankkártyával is igénybe vehető.
Kondíciók
 • Hitelkeret összege: 1 milliótól akár 250 millió forint
 • Hitel Futamideje: 1,2,3 év
 • Ügyleti Kamat: nettó 3,5 % p.a. ( Fix)
 • Kezelési költség: nettó 2,0 % p.a. ( Fix)
 • Biztosítékok: Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

Széchenyi Likviditási Hitel MAX!

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül ( készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások igénybevételének finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, eszközök karbantartása, továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda, tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás stb.).

A hitel fordítható még a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.

Előnyök
 • szabad felhasználású hitel,
 • állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
 • nincs szükség ingatlanfedezetre,
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
Kondíciók
 • Hitel összege: 1 milliótól akár 250 millió forint
 • Hitel Futamideje: 3 év
 • Ügyleti Kamat: nettó 3,5 % p.a. ( Fix)
 • Kezelési költség: nettó 2,0 % p.a. ( Fix)
 • Biztosítékok: Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

Széchenyi Beruházási Hitel MAX!

Széles körben felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésére. A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig), részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása.

Előnyök
 • széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
 • állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
Kondíciók
 • Hitel összege: 1 milliótól akár 400 millió forint
 • Hitel futamideje: max.10 év
 • Saját erő: min. 20%
 • Ügyleti Kamat*: nettó 1,5 % p.a. ( Fix)
 • Kezelési költség: nettó 2,0 % p.a. ( Fix)
 • Biztosítékok: Garantiqa Zrt. és dologi biztosíték, ill. a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
 • *Zöld, fenntartható energiahatékonyságot javító és technológiaváltást szolgáló hitelcélokra irányuló hitelkérelmek esetén a kamat fix 0,5%/év.

Széchenyi Lízing MAX!

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások újraindítását segítő lízing konstrukció, amely felhasználható agrár célú és nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is. Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció zárt végű vagy nyílt végű pénzügyi lízing, ami állami kamat és költségtámogatásban részesített.

Előnyök
 • állami kamat-, kezelési költség díjtámogatás
 • akár ingatlanfedezet nélkül
 • a Lízingkonstrukciót egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal rendelkező vállalkozások is igényelhetik
 • megkezdett eszközbeszerzés finanszírozása (Vállalkozás vagy a lízingbeadó pénzügyi intézmény által leelőlegezett megrendelést ebbe a kategóriába tartozónak tekintjük) lehetséges, de csak a kérelem beadását megelőző max. 12 hónapon belüli számlák fogadhatók el mind saját erőként, mind a folyósításhoz. 
 • használt eszköz beszerzése is megengedett
Kondíciók
 • Hitel összege: 1 milliótól akár 400 millió forint
 • Hitel futamideje: 10 év
 • Ügyleti Kamat: nettó 3,5 % p.a
 • Kezelési költség: nettó 2,0 % p.a
 • Biztosítékok: A lízingcég opcionálisan egyéb biztosítékot (pl. ingó, ingatlan, vagyont terhelő jelzálogjog, óvadék, magánszemély vagy cég kezessége, követelésen alapított zálogjog stb.) bevonhat.
A FINANSZÍROZÁS TÍPUSA

Zártvégű pénzügyi lízing : a Vállalkozás, mint lízingbevevő KÖTELES a lízingtárgyat megvásárolni a futamidő végén 

Nyíltvégű pénzügyi lízing: a Vállalkozás, mint lízingbevevő a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával JOGOSULT arra, hogy a lízingtárgy tulajdonosa legyen. Amennyiben a Vállalkozás nem él e jogával, a lízingtárgy visszakerül a finanszírozó pénzügyi intézmény birtokába és könyveibe

Visszlízing: a lízingbeadó pénzügyi intézmény a lízingbevevő Vállalkozás által tulajdonolt eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő Vállalkozás visszabérli/visszalízingeli 

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX!

Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása.

Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.

Előnyök
 • széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
Kondíciók
 • Hitel összege: 1 milliótól akár 400 millió forint
 • Hitel futamideje: max. 10 év
 • Saját erő: min. 20%
 • Ügyleti Kamat*: nettó 1,5 % p.a. ( Fix)
 • Kezelési költség: nettó 2,0 % p.a. ( Fix)
 • Biztosítékok: Garantiqa Zrt. és dologi biztosíték, ill. a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
 • *Zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélokra irányuló hitelkérelmek esetén a kamat fix 0,5%/év.

Széchenyi Mikrohitel MAX!

A hazai mikrovállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített beruházási hitel.

Előnyök
 • széles körű beruházási célok megvalósíthatósága,
 • szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig,
 • akár kezdő vállalkozások is igényelhetik,
 • akár 10 éves futamidő
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatás.
Kondíciók
 • Hitel összege: 1 milliótól akár 50 millió forintig*
 • Hitel futamideje: max.10 év
 • Saját erő: min. 10 %
 • Türelmi idő: max. 24 hónap
 • Nettó fix ügyleti kamat: 1 % p.a.
 • Nettó fix kezelési költség: 2,8 % p.a.

*egy ügyfél összesen maximum 100 mFt, a kapcsolt és partnervállalkozásaival együtt összesen maximum 150 mFt szerződött hitelösszegű Mikrohitellel rendelkezhet.

Hitelcélok
 • ingatlan: üzlethelyiség, telephely, iroda, egyéb, kizárólag a vállalkozás működésével összefüggésben felmerülő ingatlan vásárlás, fejlesztés, akár bérbeadási célra**
 • új, vagy használt kis-és nagyhaszongépjárművek (vontatmányaik) beszerzése
 • egyéb tárgyi eszköz: bármely típusú erőgép, építőgép, munkagép, speciális mezőgazdasági berendezés, feldolgozó gépsor, gép, berendezés, egyéb a vállalkozás működésében összefüggésben felmerülő eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • hitelkiváltás (igazolni szükséges a korábbi kiváltandó hitel - fentiekben felsorolt hitelcéloknak is megfelelő - beruházás hitelcélját)
 • szabad felhasználású forgóeszközhitel, mely a hitel max. 20 %-ig terjedhet

**lakó és üdülő ingatlan csak és kizárólag abban az esetben finanszírozható, amennyiben a Vállalkozás az Igénylési lapon részletesen bemutatja, hogy az ingatlanfinanszírozás hogyan kapcsolódik a Vállalkozás üzleti tevékenységéhez és  a Vállalkozás, mint adós köteles a beruházás tárgyát képező ingatlant a cégnyilvántartásba székhelyként vagy telephelyként bejegyeztetni a beruházás megvalósulását követő max. 90 napon belül.

Megkezdett beruházás finanszírozható?

Megkezdett beruházás lehetséges, de csak a hitelkérelem benyújtását megelőző max. 6 hónapon belüli számlák fogadhatók el mind saját erőként, mind a folyósításhoz (6 hónapon túl megkezdett beruházás nem finanszírozható). Befejezett (pénzügyileg teljesített és aktivált) beruházásra Széchenyi Mikrohitel nem igényelhető.

Cégcsoporton belüli eszközvásárlás engedélyezett?

Nem engedélyezett! A hitel kapcsolt vállalkozástól, ill. a hiteligénylő vállalkozás közvetett vagy közvetlen tulajdonosaitól és ezen személyek közeli hozzátartozóitól, illetve azok többségi tulajdonában álló társaságtól történő eszközvásárlásra nem fordítható (egyedi, különösen indokolt esetben, a körülmények mérlegelésével az ITM szakpolitika és a KAVOSZ együttesen ezen feltételtől való eltérést engedélyezheti)

kizárások
 • nem lehet olyan lejárt tartozása a Vállalkozásnak, amely miatt a KHR-ben negatív információ látható (kivéve, ha a negatív infó a fizetési moratórium alatt álló ügyletekkel kapcsolatos)
 • a vállalkozás nem minősül KKV-nak a KKV. tv. rendelkezései szerint
 • a vállalkozás devizakülföldi, ill. off shore, vagy ha a vállalkozás közvetlen tulajdonosai között - tul. részaránytól függetlenül- off sohre vállalkozás található
 • el nem bírált cégbírósági változásbejegyzési kérelem van folyamatban
 • készfizető kezesnek természetes személyként lejárt hitel-és kölcsönszerződésből, vay garanciaszerződésből eredő tartozása áll fenn és szerepel a KHR rendszerben
 • nem lehet végrehajtás alatt (kivéve, ha a NAV rendelte el, és rendelkezésre áll részletfizetési megállapodásra vonatkozó határozat)
 • nincs lejárt köztartozás (kivéve, ha NAV rendelte el, és van részletfizetési megállapodás)
 • ha a Vállalkozás nem felel meg  az Áht. 50.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • 6 hónapon belüli többségi tulajdonos váltás ( kivételek!)
Biztosítékok
 • magánszemély készfizető kezessége
 • Mikrohitel MAX! igénylésekor tárgyi biztosíték, ingatlan bevonása kötelező ( mely lehet a beruházás tárgya, vagy attól független eszköz is)
 • intézményi kezesség ( nem minden esetben)
 • inkasszó felhatalmazás a vezetett bankszámlákra
 • vagyonbiztosítás és annak hitelezőre történő engedményezése ( nem minden esetben)
 • közokirat

2022. 07. 22.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!