Növekedési hitel

NHP Hajrá hitelcélok: beruházásra, forgóeszköz (vevő, készlet, munkabér) finanszírozásra, cégfelvásárlásra , vagy akár hitelkiváltásra!
Növekedési hitel

A beadási határidő lejárt!

Keretösszeg

1500 milliárd HUF, melynek felhasználása 1200 millárd HUF-ig KKV Szerződések lejelentése alapján történik, ennek elérése esetén a fennmaradó 300 milliárd HUF allokálásra kerül a pénzintézetek között.

Hitelcél

 • új beruházási hitel
 • forgóeszközhitel
 • hitelkiváltás

Kik igényelhetik?

2004. évi XXXIV. Törvény szerinti belföldi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások NHP vonatkozásában nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, ahol az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése ülön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

Hitelbírálati idő

A hitelbírálat ideje nem haladhatja meg a 10 munkanapot. Amennyiben meghaladja a két hetet a hitelintézet nem jogosult a program keretében refinanszírozás igénybevételére.

Díjak és költségek

Maximum 2,5%-os fix kamat mellett vehető igénybe

2,5 % felett felszámítható egyéb költségek:

KKV Szerződés feltételeinek nem teljesítéséhez kapcsolódó büntető jellegű kamat, késedelmi kamat, valamint egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díj és költség.

harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.)

KKV kölcsön mögötti biztosítékok

 • magánszemély, (min. 50%) tulajdonos(ok) készfizető kezessége
 • Garantiqa 90%-os készfizető kezessége
 • A Garantiqa készfizető kezességvállalása az ügyfelet terhelő tőketartozás módjára fizetendő kezelési költség 90%-ra terjed ki
 • felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a hitelfelvevő más banknál vezetett számlájára
 • éves számlaforgalom a hitelcélonkénti kondíciós tábla alapján
 • beruházási hitel esetén: beruházás tárgya

A készfizető kezesre vonatkozó feltételek

Egyéni Vállalkozók, ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú - egyéni vállalkozótól különböző - magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú Európai Unió tagállam állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély készfizető kezessége szükséges.

Kezességből kizáró okok
 • Bármilyen múltbéli negatív információ a Garantiqa-nál
 • Vállalkozás természetes személy készfizető kezese ezen konstrukcióban egyidejűleg csak egy hitelhez vállal készfizető kezességet
Egyéb szabályok
 • Korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására a KKV részére legfeljebb 120 nappal saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozására van lehetőség.
 • A rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség több részletben történő folyósításra.
 • A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól megvalósítandó beruházások.

Beruházási kölcsön

Tárgyi eszközök beszerzés, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítása, korszerűsítése és kapacitásuk bővítése.

Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeinek megfelel, a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik és szálloda, panzió, kemping, üdülőház illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.

Beépítetlen telek kizárólag a saját üzleti tevékenység végzéséhez szükséges felépítmény (építésiengedély-köteles épület) létrehozása céljából finanszírozható.

 • ingatlan vásárlás
 • tárgyi eszköz vásárlás
 • tárgyi eszköz korszerűsítés, átalakítás

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás.

Lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül az alábbi két esetben folyósítható beruházási hitel:

Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy ilyen újépítésű ingatlan megvásárlására, amennyiben a hitelfelvevő KKV kizárólag magánszemélyek saját részére történő, hosszú távú bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen valamint a hitelfelvevő vállalkozás tevékenységi körei között szerepel a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó tevékenység.

Forgóeszköz-finanszírozás

A forgóeszközhitelt a KKV korlátozás nélkül használhatja működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére, ideértve akár más forgóeszközhitel kiváltását is.

A vállalkozás likviditási céljaira nyújtott forgóeszközhitel, vagy több ilyen hitel esetén azok együttes összege nem haladhatja meg a KKV beszámolójában/adóbevallásában szereplő készletállomány, a nem lejárt vevőkövetelések, a személyi jellegű ráfordítások, valamint az előfinanszírozni kívánt – már elnyert – EU-s támogatás együttes összegét

 • készletállomány
 • vevőállomány (max. 30 napnál nem régebbi lejárt állomány)
 • személyi jellegű ráfordítások (évesítve)

Hitelkiváltás

 • KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltható, ebben az esetben a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik.
 • 1 millió forint feletti tartozás váltható csak ki.
 • Kölcsön összege nem haladhatja meg az eredeti KKV kölcsön kiváltás napján fennálló tőketartozásának összegét.
 • Kölcsön kamatterhe eltérhet a kiváltásra kerülő KKV Szerződésben meghatározottól, de az nem lehet magasabb évi 2,5 százaléknál.
 • Késedelmes KKV kölcsön nem váltható ki.
 • Kölcsön mögötti biztosítékok köre eltérhet a kiváltásra kerülő KKV kölcsön mögötti biztosítékok körétől.

2021. 02. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!