Társasházi biztosítás

A lakóépület védelme, amiben él fontos. A társasházi lakások biztosítására több lehetőség is van. Érdekli, hogy a társaház biztosítás mit fedez, mire terjed ki? Kérdezzen és válaszolunk, hogy mire figyeljen, a lehetséges káresetekre való felkészülésben.
Társasházi biztosítás

A szerződés már négy, külön tulajdonú albetéttől akár társasházi alapító okirat nélkül is köthető! Az állati kártevők és kerti veszélytelenítés kockázat tartalmazza a darázsfészek eltávolítást illetve a madarak, rovarok, rágcsálók, denevérek kilakoltatását! A zárcsere szolgáltatás a kockázatviselés kezdetétől számolt három éves ciklusonként és lépcsőházanként egy alkalommal, minden szerződésre igénybe vehető

Általános feltételek

Szerződő

A biztosítási szerződést az kötheti meg, aki a társasházi illetve lakásszövetkezeti vagyontárgyak megóvásában érdekelt, vagyis társasház, lakásszövetkezet, lakóközösség, illetve gazdálkodó szervezet (fenntartó, üzemeltető vállalkozó). Az ajánlatot az írhatja alá, aki személy szerint jogosult az előbbiek képviseletére. Ennek megfelelően a szerződés nem fogyasztói szerződés.

Biztosított épületek, építmények
 • a kötvényen feltüntetett társasház, lakópark a közös részek tekintetében,
 • a társasház tulajdonosai tulajdoni hányaduk arányában,
 • a társasházi tulajdon haszonélvezői, haszonélvezeti hányaduk arányában,
 • a kötvényen feltüntetett lakásszövetkezet,
 • a lakásszövetkezeti tagok, maximum a szövetkezeti használati egységük arányában, valamint a lakásszövetkezeti egység haszonélvezői, haszonélvezeti egységük arányában.
Biztosított közös tulajdonú ingóságok

A társasház, a lakásszövetkezet, a lakóközösség

Biztosított közös tulajdonú ingóságok
 • a lakástulajdonos,
 • a haszonélvező,
 • a lakásszövetkezeti tag,
 • a bérlő (amennyiben a lakásban nem a tulajdonos vagy haszonélvező lakik),
 • a tulajdonossal, haszonélvezővel vagy bérlővel közös háztartásban élő hozzátartozók.
Közös képviselő

A szerződő alapító okirata, közgyűlési határozata, alapszabálya stb. rögzíti a közös képviseletet ellátó személyt. A biztosítási ajánlat felvételekor ezt a személyt meg kell jelölni, aki ez által:

 • a szerződéssel kapcsolatos ügyekben eljárhat,
 • regisztrálhat a Biztosító online ügyfélszolgálatán a szerződő képviseletében,
 • SMS-értesítés a károk bejelentésekor: Ennek megjelölése esetén a közös képviselő mobilszámának megadása szükséges, amire az Aegon SMS-értesítést küld a bejelentett károkról,
 • A szerződő a tulajdonosközösség egységes határozata alapján a szerződés megkötésekor kérheti, hogy a biztosító kizárólag a közös képviseletet ellátó személyen keresztül érkező kárbejelentésekre teljesítsen szolgáltatást. A tulajdonosközösség erre vonatkozó határozatát az ajánlat mellé kell csatolni.

Kiemelten fontos, hogy amennyiben a biztosított épülethez kapcsolódóan közös képviselő váltás történik, arról a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni kell! A szerződő megfelelő határozat csatolásával kezdeményezheti az abban megnevezett új közös képviseletet ellátó személy megjelölését.

A biztosítási szerződés tartama

A biztosítási szerződés határozott, egy éves időtartamra jön létre.

Az egyéves határozott tartam lejártakor a szerződés automatikusan létrejön a következő évre, kivéve, ha a Szerződő vagy a Biztosító az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban nyilatkozik, hogy nem kívánja a szerződést újabb egy évre megújítani.

Biztosítható vagyontárgyak

Épületek, építmények
 • lakások, vállalkozási célú albetétek,
 • egyéni tárolók, egyedi garázsok és teremgarázs,
 • egyedi kialakítású közös helyiségek (uszoda, szauna, konditerem, stb.).
 • külön díj nélkül biztosítottak (alapterületük nem kerül feltüntetésre) a közös helyiségek (lépcsőház, folyosó, stb.), közös tárolók, közös pince, padlás, építmények (kerítés, kapu, járda, támfal, stb.).

A szerződés létrejötte szempontjából az épület számít alapvagyoncsoportnak, mely lehet állandóan lakott, nem állandóan lakott, épülőfélben lévő épület (csak alapkockázatokra), irodaház, üzletház.

Háztartási ingóságok
 • egyéni tulajdonú bútorok, beépített bútorok,
 • háztartási gépek,
 • világító testek,
 • híradástechnikai készülékek,
 • ruházat, élelmiszerek,
 • hobbi-, sport- és barkácseszközök (a biztosítási összeg előre meghatározott arányában),
 • háziállatok (a biztosítási összeg előre meghatározott arányában),
 • vállalkozói tevékenység vagyontárgyai (a biztosítási összeg előre meghatározott arányában),
 • gépjármű alkatrészek és tartozékok (a biztosítási összeg előre meghatározott arányában),
 • idegen tulajdonú tárgyak .
Értéktárgyak
 • nemesfém, drágakő, igazgyöngy (befektetési célú nemesfémtömbök és -lapok kizárva) • bélyeg- és érmegyűjtemények,
 • képzőművészeti alkotások (zsűrizett, katalogizált)
 • valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek,
 • antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek. Az olyan ingóságok tartoznak ide, melyeknek kora, ritkaság jellege, állapota miatt kiemelt értékük van. Bútorok esetében az 1900 előtt készült, 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó darabok sorolandók ide.
 • 100.000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák. A kár rendezéséhez az óra hivatalos márkakereskedéstől származó vásárlásának igazolása szükséges.

Alapbiztosítási események

 • Tűz, robbanás, villámcsapás,
 • villámcsapás másodlagos hatása,
 • vihar, felhőszakadás, árvíz,
 • hónyomás, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás,
 • ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása
 • idegen jármű ütközése
 • idegen tárgyak rádőlése.

Nem bonthatók szét, valamennyi alapbiztosítási esemény együttes kötése lehetséges csak!

Külön díj ellenében biztosítható események

 • betöréses lopás, rablás, rongálás,
 • vízkár biztosítás,
 • üvegtörés biztosítás,
 • korlátüveg kiegészítő,
 • különleges üveg kiegészítő,
 • beázás (tető- és panelhézag),
 • füst- és koromszennyezés
 • vandalizmus, leszerelés, graffiti,
 • napkollektorok, napelemek biztosítása, felvonó biztosítása,
 • géptörés biztosítás,
 • állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés,
 • kerti növényzet biztosítása,
 • elfolyt víz biztosítása,
 • közös tulajdonú ingóságok biztosítása,
 • közös készpénz biztosítása,
 • garázsban tárolt személygépkocsik és motorkerékpárok biztosítása,
 • közös tulajdonú tárolóban lévő, egyéni tulajdonú ingóságok biztosítása

Az alapbiztosítási események mellé választhatók!

Kiegészítő biztosítások

 • bővített felelősségbiztosítás,
 • egyéni felelősségbiztosítás,
 • „lakásdoktor” szolgáltatás,
 • csoportos balesetbiztosítás,
 • munkanélküliség esetére szóló közös költség átvállalás.

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!