Vállalati vagyonbiztosítás

Biztosítsa be cégét a kockázati tényezőkkel szemben! A vállalati vagyonbiztosítás garancia arra, hogy anyagilag ne érinthesse hátrányosan egy váratlan meglepetés. Kérje szakértőnk segítségét!
Vállalati vagyonbiztosítás

A biztosítási szerződés alanyai

Szerződő

Szerződő lehet az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az ajánlatot megteszi, a kötvényen, biztosítási szerződésen szerződőként szerepel, teljesíti a díjfizetési kötelezettséget és érdekelt a biztosításra felajánlott vagyontárgyak megóvásában, vagy aki ilyen érdekelt javára (biztosított) köti meg azt.

Biztosított

A biztosított a vagyontárgyak tulajdonosa, vagy igazolt használója, valamint aki a vagyontárgy megóvásában egyéb, igazolható módon érdekelt.

Díjfizetés

A vállalati vagyonbiztosítási szerződések esetében a fizetés módja kizárólag átutalás lehet. Első díj megfizetésére - azonnali (átvételt követő nap 0. órájával kezdődő) kockázatviselés esetén,- vonatkozóan a biztosító díjhalasztást ad, melynek teljesítési határideje a biztosító által kiállított számviteli bizonylaton feltüntetésre kerül.

Biztosítási összeg

A biztosítási összeget a szerződő (biztosított) a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben határozza meg, és a biztosító szolgáltatása is ezen elv alapján történik.

A szerződésben a vagyontárgyak és vagyoncsoportok biztosítási összegét a biztosító új értéken (újra beszerzési áron, utánpótlási új értéken) biztosítja, ezért a vagyontárgyak értékét a szerződés megkötésekor is új értéken kell meghatározni.

Biztosítható vagyontárgyak és vagyoncsoportok

Tárgyi eszközök
 • Ingatlanok
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek
 • Egyéb berendezések, felszerelések
 • Beruházások
Készletek
 • Anyagok, áruk
 • Befejezetlen termelés, félkész termékek
 • Késztermékek
 • Egy évnél rövidebb élettartamú anyagok, eszközök
Pénz- és értékkészlet (maximum 5M forint)
 • Pénzkészletek
 • Értékcikkek
 • Értéktárgyak

Idegen vagyontárgyak

Csak azok a vagyontárgyak vonhatók biztosítási körbe, amelyek tulajdonjoga dokumentálható, a biztosítottnál nyilvántartásba vannak véve, és amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Önrészesedés

Az abszolút összegben és/vagy százalékban meghatározott mértékû önrészesedés a kár azon része, amelyet a Biztosított minden káresemény kapcsán önmaga visel. Az önrészesedésnek megfelelô összeg a ténylegesen megállapított kárösszegbôl minden esetben levonásra kerül. Az önrész a szerzôdésben kerül meghatározásra és a kötvény rögzíti.

Termékfelépítés

A termék az alábbi módozatokat tartalmazza
 • Alapvagyon- (elemi károk) biztosítás – alapbiztosítás
 • Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
 • Üvegtörés-biztosítás
 • Tűzüzemszünet-biztosítás
 • Elektromos berendezések és készülékek biztosítása
 • Géptörés biztosítás
 • Szállítmány és munkaeszköz szállítás-biztosítás
 • Felelősségbiztosítások
Választható záradékok
 • Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás
 • Beázás és vízkár extra fedezet
 • Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete
 • Vandalizmus fedezete
 • Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete
Elemi károk
 • Tűz
 • Robbanás és összeroppanás
 • Villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása
 • Vihar, árvíz és felhőszakadás
 • Vezetékek törése és beázás károk
 • Földmozgás, ismeretlen üreg beomlása
 • Jégverés és hónyomás
 • Idegen légi és földi járművek okozta károk
 • Elektromos áram által okozott tűzkárok

A biztosítótársaságok vállalási politikája – a tulajdonosi elvárás, korábbi tapasztalatok, kártapasztalatok alapján – eltérő, minden társaság kommunikálja, hogy mely piaci szegmenset preferálja, illetve, melyek azok a területek, amelyekben semmiképpen nem kíván részt venni.

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!