6:3 Lakásfelújítási támogatás

Lakása vagy háza felújításában, korszerűsítésében gondolkodik? Foglalkoztatják Önt a vissza nem térítendő állami lakásfelújítási támogatás feltételei és érdekli ennek az igénylése? Amennyiben szeretne minden lényegi információt megtudni, keressen minket!
6:3 Lakásfelújítási támogatás

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése érdekében a 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe.

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében - 30 napon belül bírálja el.

Otthonfelújítási támogatás

(518/2020. XI.25.  Korm.Rendelet), 2021.01.01-től, (hitel igénylése mellett 03.01-től)

 • Maximum 3 millió Ft
 • Felújítási költségek 50%-a
 • Támogatás összegében anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban
 • Kérelmet Kincstár felé kell benyújtani!

Otthonfelújítási kölcsön - kamattámogatással nyújtott hitel

17/2016. (II.10.) Korm. Rendelet, 2021.02.01-től

 • Maximum 6 millió Ft összegű kamattámogatott hitel
 • FIX 3%-os kamatozás a kamattámogatás időtartama alatt (ÁKK 130%+3% kamattámogatás nélkül)
 • Futamidő: 61-120 hónap
 • Hitelösszeg: 2.000.000 – 6.000.000 Ft
 • Törlesztési biztosítás (PPI) is igényelhető a termék mellé, a megszokott módon.
 • Banknál lehet igényelni!

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként

 • az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
 • a támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell
 • nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 6. § c) pontja alapján használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.

Az igénylő büntetőjogi felelőssége mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vett-e, és amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt számlák másolatát a kérelemhez csatolja.

Mire igényelhető és mire nem a Lakásfelújítási támogatás?

Az alábbi linken megtalálhatja a felsorolást.

Jogosultak köre

 • legalább egy gyermeket váró, vagy gyermeket nevelő szülő (azonos lakóhellyel rendelkező házastárs/élettárs esetén együttesen
 • legalább az egyik igénylő megfelel az előírt Tbj. Szabályoknak (1 év biztosítási idő) és egyiküknek sincs köztartozása
 • együttesen (igénylők és kiskorú gyermekek) min. 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek az érintett ingatlanban – Nem kötelező minden szereplőnek tulajdoni hányaddal rendelkezni.
 • igénylők, valamint gyermekik legalább egy éve lakóhellyel rendelkeznek az érintett ingatlanban - kivéve: magzat, egy éven belül született gyerek, vagy egy éven belüli vásárlás (tulajdonszerzés, vagy épületfeltűntetés)

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

GYIK

 • Nyugdíjas igényelheti-e a támogatást?

  A kérelem benyújtásának időpontjában nyugdíjas igénylő akkor felel meg a biztosítotti jogviszonyra előírt feltételeknek, ha kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, azaz valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban keresőtevékenységet végez. Abban az esetben is jogosult lehet a támogatásra, ha végleges határozat alapján ápolási díjban, otthongondozási díjban részesül, vagy a kiskorú gyermeknek –, akire tekintettel a támogatást igénybe kívánja venni – a rokona és a gyermek szüleinek halála miatt ő a kiskorú gyermek kirendelt gyámja.

 • A támogatás szempontjából biztosítottnak minősülök, ha az egészségbiztosítás szervével megállapodást kötöttem és a törvényben meghatározott összegű járulékot magam után havonta megfizetem?

  Nem, mert az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével egészségügyi szolgáltatásra szerzett jogosultságot, de nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottnak.

 • Az őstermelők biztosítottnak minősülnek?

  Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a mezőgazdasági őstermelőként figyelembe vehető időre az előírt járulékfizetés megtörtént, valamint az e tevékenységből származó jövedelme eléri a minimálbér 30%-át.

 • A GYED, illetve GYES folyósítása alatt megfelelek a biztosítotti feltételeknek?

  A GYED, illetve GYES folyósítása alatt akkor minősül a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottnak, ha közben a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya fennáll. Abban az esetben, ha megszűnt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, már nem felel meg a feltételeknek. A kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamban figyelembe vehető még az az időszak, amikor hallgatói jogviszony mellett megállapított gyermekgondozási díjban részesült (1997. évi LXXXIII. tv. 42/E. § alapján).

 • Igényelhető-e a támogatás, ha az igénylő külföldön dolgozik?

  Egyedüli igénylőként nem, mert a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerinti biztosított személynek minősüljön, azaz a magyarországi társadalombiztosítási rendszer hatálya alá tartozzon. Abban az esetben, ha együttes igénylőként nyújtja be a támogatási kérelmet és a másik fél megfelel a biztosítotti feltételeknek, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Milyen igazolás szükséges külföldi munkaviszonyról?

  Külföldi társadalombiztosítási hatóság igazolása szükséges, hitelesített ( OFFI) magyar fordítással, amely bizonyítja a kérelem benyújtását megelőző legalább 1 éve folyamatosan fennálló biztosítotti jogviszonyt, azonban a kérelem benyújtása napján már hazai jogviszonyban kell állnia az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek).

 • Teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszony szükséges, vagy megfelel a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszony is?

  Az igénylő, ha valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban van foglalkoztatva biztosítottnak minősül, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik-e.

 • Hogyan kell érteni a kérelem benyújtására nyitva álló 60 napos határidőt?

  A támogatás iránti kérelmet a lakáson végzett valamennyi felújítási munkálat befejezését követően, a számlák kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani. Több számla esetében a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

 • Csak az lehet igénylő, akinek tulajdonjoga van az ingatlanban?

  Nem, a tulajdonjoggal rendelkezhet csak az egyik igénylő, vagy akár a kiskorú gyermekek valamelyike is.

 • Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?

  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti(k), így nincs lehetőség arra, hogy ha azonos az állandó lakóhelyük, csak az egyik fél igényelje a támogatást.

 • A lakásban, amelyben élünk nem vagyunk bejelentkezve, de ha átjelentkezünk, akkor mikor kezdhetjük a felújítást?

  A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fenn kell állnia az 1 éves lakóhely feltételének, tehát a benyújtást megelőző egy éven túli bejelentési időnek. Ez tehát nem zárja ki, hogy a munkálatokat még az 1 év letelte előtt elkezdjék.

 • Mikortól lehet számlákat gyűjteni?

  A számlák 2021. január 1-jétől gyűjthetők, kivéve, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható. A számlák gyűjtésével nem kell megvárni: a lakóhely bejelentéstől számított egy év elteltét, a magzat 12. hetes korát, a TB jogviszony egy éves meglétét.

 • 2020. évben vásároltunk ingatlant, amely felújításra szorul, ezért nem lehet beköltözni. Ebben az esetben is vonatkozik az 1 éves időtartam?

  Nem, az 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Ugyanakkor, ha a tulajdonváltás a Ptk. szerinti hozzátartozók között történt, akkor a már támogatással érintett lakásra a tulajdonváltással sem igényelhető újabb támogatás.

 • Ha osztatlan közös tulajdonú az ingatlan, hogy tudok a tulajdonban lévő ingatlan részre támogatást igényelni?

  A támogatás csak arra az ingatlanra és ingatlanrészre vehető igénybe, amit a használati megállapodás vagy bírósági ítélet körbehatárol. Közös használatú, illetve közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe.

 • Elváltam, 2 közös gyermekünket én nevelem, hozzám vannak bejelentkezve állandó lakcímmel, a férjem címe tartózkodási helyként szerepel a gyermekek lakcímkártyáján. Férjemnek nincs másik gyermeke. Kell a férjemtől a lemondó nyilatkozat?

  Nem. Lemondó nyilatkozat abban az esetben kell, ha valamelyik gyermek lakóhelye megegyezik az apa lakóhelyével és az apa nem kívánja igénybe venni a támogatás 50%-át.

 • Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de a használatbavételi engedély kézhezvétele előtt?

  Nem, a még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve.

 • A 2020-ban vásárolt anyagok számláit elfogadják? Például a kivitelezés csak 2021. januárban kezdődik, de ehhez már előre meg vannak vásárolva a szükséges anyagok számlával. A munkadíjról kiállított számlák már 2021. éviek lesznek.

  Nem, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem számolhatók el.

  Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján, valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a támogatási kérelem.

 • Történhet-e több ütemben a felújítás? Vagyis van egy számla, ami 2021. februárban lett kiállítva, de az év hátralévő részében további felújítást szeretnénk végezni. Meddig nyújthatók be a számlák?

  Igen, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.

 • 25. éves korú gyermek esetén a felújítást a gyermek 25. életévének betöltésének napjáig el kell végezni?

  Igen, a gyermek 25. életévének betöltése előtt a kérelemnek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz, így be kell, hogy fejeződjön a felújítás, valamint a számlákat is ki kell egyenlíteni addigra.

 • Igényelhető-e a támogatás, ha a felújítandó lakás 100%-ban a nagykorú gyermek tulajdonában van?

  Nem, mert a támogatással érintett lakásban az igénylőnek, illetve a kiskorú gyermeknek kell együttesen rendelkezniük legalább 50%-os mértékű az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal. A Rendelet kifejezetten a kiskorú gyermek tulajdoni hányadát nevesíti, tehát a nagykorú gyermek tulajdoni hányada nem vehető figyelembe.

 • Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?

  A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást abban az esetben, ha együttes igénylés esetén az egyik igénylő 100%-os tulajdonában van a felújítandó lakás, de csak a másik fél minősül biztosítottnak?

  Igen, mert együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek kell biztosítottnak lennie, és ebben az esetben teljesül az a feltétel is, hogy az igénylők együtt rendelkezzenek legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal.

 • A lakásunk jelzálogjoggal terhelt. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?

  Igen, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás jelzálogjoggal terhelt.

 • Lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezünk, melyek felhasználása a jövő évben válik esedékessé. A számlák felhasználhatók lesznek-e az otthonteremtési támogatás igénybevételéhez is?

  Igen a rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számlák jelen támogatás keretében történő elszámolását.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást, ha az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege üdülő?

  Üdülő felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

 • Igényelhető-e a támogatás zártkerti ingatlanra?

  Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert) a Rendelet alapján önmagában nem kizáró tényező, annak van jelentősége, hogy az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakás vagy lakóház legyen. Igényelhető a támogatás továbbá a tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei esetében is.

 • Az udvarunkban van egy gazdasági épület. Ennek a felújítása támogatható-e?

  Amennyiben egyazon helyrajzi számon szerepel a házzal, akkor támogatható.

 • Igénybe lehet-e venni a támogatást, ha az ingatlan gazdasági társaság bejegyzett székhelye vagy telephelye?

  A Rendelet nem tartalmaz erre vonatkozó szabályozást, ezért ez nem kizáró tényező. Csak olyan ingatlan esetében vehető igénybe a támogatás, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel van nyilvántartva.

 • Miként kell értelmezni az 50-50% (anyag-munkadíj) arányt?

  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj. Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.

 • Elfogadnak-e külföldi számlákat?

  Külföldi számla sem munkadíjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

 • Milyen részletességűnek kell lennie egy anyagszámlának?

  A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített – költségvetésben, vagy számlarészletezőn.

 • Ha előleg fizetése történik, kell-e csatolni az előlegszámlát és a kifizetés igazolást vagy elegendő a végszámla és az ahhoz kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum?

  Elegendő a végszámlát csatolni, ha tartalmazza a szükséges adatokat, azonban a kifizetést igazoló dokumentum ebben az esetben is szükséges. Amennyiben az előlegszámla 2020. évi, az arra eső összeg a támogatás meghatározásánál nem vehető figyelembe.

 • Ha bankkártyával fizetünk, milyen dokumentumot kell még csatolni a számlán kívül. Fizethetek-e más nevére szóló bankkártyával?

  Nem kell a számlán kívül mást csatolni. Igen, fizethet.

 • Az építőanyag szállítása anyagköltségnek vagy munkadíjnak minősül? Vagy egyiknek sem?

  Az anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az anyagköltségként támogatható. Külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem vehető igénybe támogatás.

 • Tetőtér beépítésére igénybe vehetem-e a támogatást?

  Nem. Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat. Már korábban kialakított tetőtérben a Rendelet 6. §-a szerinti munkálatokra igénybe vehető a támogatás.

 • Bontási hulladék elszállítására igényelhetem a támogatást?

  A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

 • A munkadíjról milyen számla fogadható el?

  A Rendelet csak az 5%-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.

  A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

  A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem tagja, illetve nem munkavállalója és nem vezető tisztségviselője sem az igénylő/igénylők, sem az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő így saját magának nem számlázhat.

 • Mit jelent az, hogy a támogatást az igénylő csak egyszer veheti igénybe?

  Időbeliségre vonatkozik, tehát több munkát is elvégeztethet, de támogatási kérelmet csak egyszer nyújthat be az elvégzett munkák összessége vonatkozásában.

 • Amennyiben 2021. június 30-ig telepítem a napelemes rendszert, de más felújítási munkák miatt csak egy évvel később nyújtom be a kérelmet, szaldós elszámolásban maradok?

  Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be.

 • Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a bruttó 450.000 Ft/kWp összeget?

  Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a bruttó 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.

 • Mit jelent az, hogy a támogatás beépíthető bútor esetében igényelhető?

  Beépíthető bútor, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, így az ingatlan részét képezi, tehát a beépített/beépíthető szekrény támogathatónak minősül. Nem igényelhető támogatás a szabadon álló bútorok beszerzésére.

 • Kapu építése támogatható, hisz a kerítés önmagában nem értelmezhető?

  Igen, a kapu építése támogatható tevékenység.

 • A régi kerítés, kapu bontása és a keletkezett hulladék szállítása támogatott-e?

  Igen, támogatható, amennyiben a bontást és a hulladékszállítást, valamint az új kapu/kerítés építését ugyanaz a vállalkozó végzi.

 • Meddig lehet a kérelmet benyújtani?

  A kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022.12.31-ig kell benyújtani.

 • Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre?

  A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 • Hányszor hiánypótolhatok?

  A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amelynek időtartama az eljárás időtartamát meghosszabbítja.

 • Milyen esetben kell lemondó nyilatkozatot (4. számú melléklet) csatolni?

  Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a támogatás iránti kérelmet külön-külön benyújthatják, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, azonban ebben az esetben mindkét szülő a támogatás 50%-os mértékére jogosult, kivéve, ha az egyikük teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, ebben az esetben a másik szülő a teljes támogatási összeget igényelheti.

  Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor mindkét szülő a teljes támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

  Ebben az esetben a szülők egyike akkor igényelheti a teljes támogatási összeget, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

  A támogatást megosztani abban az esetben lehet, ha mindkét szülőnél lakik közös gyermek. Ilyenkor vagy 50-50%-ban veheti igénybe mindként szülő, vagy egyikük lemondhat a másik javára a 4. sz. mellékletben található nyilatkozat benyújtásával.

  Ha minden közös gyermek az egyik szülővel lakik együtt, akkor a másik szülő részéről nincs szükség lemondó nyilatkozatra.

 • Ellenőrzik a felújítást?

  A Kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a támogatás jogszerű felhasználását.

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!