CSOK

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) a gyermeket nevelő vagy vállaló családok részére biztosított vissza nem térítendő állami támogatást új otthon vásárlásra, építésre, használt otthon vásárlásra, bővítésre, lakásfelújításra, korszerűsítésre.
CSOK

Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

Segítünk neked, csak töltsd ki adatlapunkat és fellélegezhetsz, mert innentől szakértő kezekben leszel!
Űrlap kitöltése
Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

A családi otthonteremtési kedvezmény legalább egy gyermek után vehető igénybe, típusai a következők:

 • Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK): a támogatott személyek ( házastársak, élettársak, egyedülálló személyek) a velük közös háztartásban élő és a megvásárlandó, építendő lakásba velük együtt költöző, lakóingatlan bővítése esetén velük együtt lakó, meglévő gyermeke(ik) után vehetik igénybe. A kérelem benyújtásakor 12. hetet betöltött magzat/ ikermagzat is meglévő gyermek(ek)nek tekintendő.
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (MCSOK): a fiatal házaspárnak minősülő (kérelem befogadásakor legalább az egyik fél 40 év alatti) támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vehetik igénybe új lakás vásárlásához, építéséhez, használt lakás vásárlásához, bővítéséhez.
 • Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK+MCSOK): a támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekek után veszik igénybe a kedvezményt.

A CSOK és az MCSOK önerőnek számít . Ezért sem a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 MNB rendelet , sem a banki szabályok szerinti terheltség számításakor nem kell a fedezeti ingatlant terheként számításba venni.

Jogosultsági feltételek

CSOK és az MCSOK igénybe vehető

Magyarország területén lévő
 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház építéséhez, VAGY
 • július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház vásárlásához, VAGY
 • használt lakás/lakóház vásárlásához VAGY
 • meglévő lakás/lakóház bővítéséhez VAGY
 • Tetőtér-beépítésére (többgenerációs ház kialakítása)
amennyiben az ingatlan megfelel az alábbiaknak:
 • 12 m2-es szobával, fürdővel, WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtéssel rendelkezik, valamint
 • a szennyvízelvezetés, amennyiben nem közműves, akkor egyedileg megoldott, továbbá ha nincs közműves ivóvíz, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Mekkora összeg igényelhető?

Tetőtér beépítési kedvezmény , „többgenerációs CSOK”

 • a teljes vissza nem térítendő CSOK támogatás összege igényelhető tőtetőtér beépítési esetén.
 • tetőtér beépítésnél már nem előírás, hogy két új önálló albetét jöjjön létre, hanem új lakásnak számít az önállóan létrehozott egy lakás is, ha az tulajdoni társasházi különlapon nyilvántartott, vagy osztatlan közös tulajdon esetén a használati joggal érintett
 • külön bejáratú otthon: konyha, fürdőszoba, lakótér.
 • alapterület legalább, 40-50-60 m2 (gyermekszámtól függ)
 • nem lehet ugyanaz a tulajdonosa a földszinti és tetőtéri lakórésznek.
 • a bekerülési költségek kiegészültek a tetőtér beépítés során létrehozott lépcső költségével;
 • ha a tetőtér használatához kapcsolódó lépcső társasházi közös tulajdonban van, akkor is igényelhető rá támogatás;

Tulajdonlás a lakáscélú ingatlanban

Új lakás vásárlás/ építés, Használt lakás vásárlás
 • a CSOK-kal megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlantulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben - a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont
 • több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn
 • házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • haszonélvezettel terhelt lakást nem lehet vásárolni és nem lehet haszonélvezeti jogot alapítani a megvásárolandó ingatlanon.
 • A tetőtérbeépítéssel vagy emelet-ráépítéssel érintett meglévő ingatlanban az igénylő vagy gyermek nem lehet tulajdonos, csak az újonnan létrejövő ingatlanban (nem lehet ugyanaz a tulajdonosa a földszinti és a tetőtéri ingatlannak)
Bővítés
 • a CSOK-kal érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. ( kivétel: a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő tulajdonjogot szerzett)
 • a támogatottak bővítendő lakásban lévő tulajdoni hányadát (legalább 50%) nem terhelheti haszonélvezeti jog, azaz a bővítendő lakásban a támogatottak tulajdoni hányadát (ami a rendelet szerint legalább 50% kell, hogy legyen) egyáltalán nem terhelheti haszonélvezeti jog.

Vállalt gyermekekre vonatkozó szabályok

Új lakás vásárlás/építés

gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek

egy gyermekes fiatal házaspár legfeljebb 2 gyermek

két gyermekes fiatal házaspár 1 gyermek  születését vállalhatja.

Használt lakás vásárlás és bővítés

A családi otthonteremtési kedvezmény fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül –legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén igényelhető.

A megelőlegezett CSOK-ot igénylő fiatal házaspár a támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a gyermekvállalásról.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

Egy gyermek vállalása esetén: 4 év

Két gyermek vállalása esetén: 8 év

„10 milliós támogatás igénybevételének esetén” (a vállalt gyermekek számától függetlenül): 10 év

Utólagos CSOK

Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a CSOK azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy még nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben.

Mértéke: 400.000 Ft gyermekenként

Igénylés válás alatt? (ha az igénylő válófélben van, de még nincs határozat a vagyonmegosztásról és a gyerekek elhelyezéséről, akkor nem igényelhet CSOK-ot?)

A rendeletben az alábbi szerepel:

Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalással nyilatkozik (igénylőlapon) azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése esetében a gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját is.

Ha ragaszkodnak a mihamarabbi igényléshez és nem várják meg a bírósági ítéletet, akkor igényelhetnek mint együttes igénylő a jogszabályi feltételek figyelembevétele mellett (kinek kell tulajdont szerezni….), de a válást követően szükségessé válik majd egy utógondozási folyamat.

Amennyiben megvárják a bírósági ítéletet, akkor nem kell majd későbbiekben mindent módosítani. Ez talán jobb stratégia és talán költséghatékonyabb is, mint mindent módosítani a banki szerződéstől kezdve a földhivatali tulajdonjog átjegyzésen át.

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

GYIK

 • Külterületen elhelyezkedő lakóház is elfogadható, tekintve, hogy a szabályozásba a tanya és birtokközpont került bele?

  Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel tartják nyilván, akkor igen.

 • Ha a lakhatási igényeknek megfelelő a preferált kistelepülésen vásárolandó ingatlan, úgy felvehetik az ügyfelek az 1.430 e Ft CSOK támogatást is?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Később e vásárlást követően kaphatják a Falusi CSOK összegét korszerűsítésre?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Csak azon ügyletekben lehet szó utólag a korsz./bővítési célú CSOK igénylésre, ahol 2019. 06. 30-ig vették igénybe a vásárlási célú CSOK-ot?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • A melléképület meglétét csak fizikailag, vagy a térképmásolaton feltüntetett építményként is ellenőrizni kell?

  A melléképületnek a térképmásolaton szerepelnie kell.

 • A korábban vásárlásra nyújtott hitel nem előzheti meg a korszerűsítésre utóbb adott CSOK-ot, csak a vásárlásra nyújtott támogatás?

  Az általános szabály szerint megelőzheti.

 • Milyen, korábbi támogatást nem kell figyelembe venni, illetve nem kell beszámítani a CSOK összegébe?

  Kizárólag az adott lakás megvásárláshoz felvett korábbi CSOK-ot. Az összes többi támogatást, és az összes többi hitelcélra nyújtott CSOK-ot figyelembe kell venni.

 • Milyen időpont vonatkozik a jelzálogjog bejegyzésére vegyes hitelcélok esetén?

  Mivel egy összegben jegyezzük be a támogatásokat, mindig a leghosszabb időszakot vesszük figyelembe, vagyis nem a lakásvásárláshoz igazodunk (ami a szerződéskötéstől számított 10 év), hanem a bővítéshez, korszerűsítéshez (ami a munkálatok idejére majd az azok befejezésétől számított 10 évre szól).

 • Meddig kell megvalósítani a hitelcélt?

  Bővítésnél a munkálatok megkezdését követő 5 évig, korszerűsítésnél a szerződéskötést követő 3 évi (építési engedélyköteles bővítés esetén meghosszabbítható). Bővítés és korszerűsítés estén az 5 év az irányadó.

 • Ki tulajdonolhatja az ingatlant?

  Ha a használt lakásvásárlás, mint cél megjelenik, akkor az erre vonatkozó, szigorúbb szabályokat kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy van bővítés, korszerűsítés is, vagyis csak a támogatott személy tulajdonolhatja az ingatlant. Önálló bővítésnél, korszerűsítésnél a támogatott személynek legalább 50%-ot kell szereznie az ingatlanban.

 • Lehet-e MFL hitelként nyújtani a falusi hitelt?

  Igen lehet, mert hiába követelmény a komfortosság, a kormányrendeletek szerint speciális szabályok szerint kell megítélni.

 • Jól gondoljuk, hogy korszerűsítésre falusi CSOK csak akkor igényelhető, ha az ügyfél korábban vásárlásra családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vette igénybe?

  Nem, nincs ilyen feltétel. A jogszabály azt mondja, hogy a korábbi CSOK igénylése nem zárja ki, hogy valaki falusi CSOK-ot igényeljen.

 • Hogyan folyósítunk?

  A használt lakás vásárlását finanszírozó kölcsönrészt egyösszegben. A korszerűsítés céljára igényelt kölcsönrészt a saját erő felhasználását követően (ha szükséges építési engedély, vagy egyéb dokumentáció, ezek bemutatását követően) készültség arányosan, az utolsó 5%-ot a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét (ha szükséges használatbavételi engedély vagy egyéb dokumentum, ezek bemutatását) követően. A bővítési részt készültség arányosan, a saját erő felhasználását követően, az építési engedély (nem engedélyköteles munkák esetén az egyéb dokumentáció) bemutatását követően, az utolsó 5%-ot a használatbavételi engedély (egyéb hatósági ig.) bemutatását, és a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét követően.

 • Honnan fogjuk tudni, hogy a tanya a Tanyafejlesztési Programban részt vett-e?

  Ügyfélnyilatkozat alapján.

 • A támogatott hitel használt lakás vásárlására csak a preferált települések esetén vehető igénybe?

  Használt lakás vásárlására a következő konstrukciók igényelhetőek támogatott hitelként: A 341-es Korm. rend. alapján otthonteremtési kamattámogatásos hitel, egy évig fix, vagy öt évig fix kamattal, öt éves otthonteremtési kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján, CSOK-hoz kapcsolódóan, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitele, öt éves fix kamattal, 25 éves kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján falusi CSOK-hoz kapcsolódóan, az előző feltételekkel, ha bővítés, korszerűsítés, vagy bővítés és korszerűsítés is kapcsolódik hozzá, preferált településen, tanyán, birtokközponton, ha ez utóbbiakon lakóingatlan is található.

 • Ha lakást vesz és korszerűsít, azonban a vásárolt lakás a lakás fogalmának csak részben felel meg (a jogszabály szerint), akkor a vásárlás pillanatában meg kell felelni a lakhatási igényeknek (vagy csak a korszerűsítést követően)?

  A lakás vásárlásának pillanatában még nem kell megfelelni a lakhatási igényeknek, csak a Korm. rend. 5.§ 1. bekezdés 7. lakásfogalom a/ pontjának a WC és a fürdőszoba megléte kivételével.

 • A minimális hasznos alapterületbe a fűthető és burkolattal rendelkező helyiségek tartoznak bele. Ha lakást vesz és korszerűsít, ebben az esetben a hasznos alapterületet hogyan kell vizsgálni?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Mikor kell vizsgálni, a korszerűsítést követően? A 12m2-es szobának kell meleg burkolattal rendelkezni? Fűthetőnek kell-e lennie minden szobának?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Magyar ügyfél külföldön dolgozik. Kell vállalnia, hogy 180 napon belül TB jogviszonyt létesít Magyarországon?

  Igen.

 • Közfoglalkoztatott is igénybe veheti?

  Igen, de a 2 éves TB jogviszony igazolásánál nem számít bele a TB jogviszonyba (3 gyerekes Falusi CSOK-nál, használt lakás vásárlásával kombinált hitelcélok esetén) egyéb Falusi CSOK-nál beleszámít).

 • Ápolási díj elfogadható Falusi CSOK-nál a TB jogviszony igazolására?

  Az ápolási díj viszonylatában ugyanazok a szabályok, mint normál CSOK esetében, mert a 14.§ (2) bekezdését alkalmazni kell, tehát elfogadható.

 • Külföldi TB jogviszony igazolása esetén a kiállított dokumentum milyen régi lehet?

  A kiállított dokumentum 30 napnál nem régebbi lehet.

 • Lehet-e olyan eset, hogy az igénybeadáskor az ügyfél külföldön dolgozik?

  Igen.

 • A bentlakási kötelezettséget pl.: korszerűsítés utolsó részfolyósításának időpontjától kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a külföldön dolgozó ügyfélnek 3 éve van ideje arra, hogy lakóhelyet létesítsen?

  Igen.

 • Ha az utolsó helyszíni szemlénél 95%-os a készültség, akkor kifolyósítható a 100%-os összeg. Ez elfogadható a Falusi CSOK-nál 100%-os teljesítésnek?

  Nem. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a korszerűsítést befejezte és ezt követően helyszíni szemlével erről meg kell győződnie az értékbecslőnek. A helyszíni szemle díját meg kell fizettetnie az ügyféllel.

 • A 14.§ (3) bekezdés szabályozza bővítésnél a 70%-os számlabenyújtási kötelezettséget. Korszerűsítésre is ezt kell alkalmazni?

  Igen.

 • Nem magyar állampolgár dolgozhat külföldön?

  Igen.

 • A használt lakóingatlannak a megvásárlásakor nem kell megfelelni a lakhatás feltételeinek, és elegendő, ha a három éven belül kért helyszíni szemlére teljesíti ezt?

  Falusi CSOK használt lakás vásárlásra, és bővítésre és/vagy korszerűsítésre nyújtható. A 19/C. § (1) bekezdése alapján korszerűsítés esetén a korszerűsítés befejezését követően kell megfelelnie a lakásnak a lakás feltételeinek (5.§ (1) bekezdés) 7. pont). Ez alapján kell megfelelni a lakhatási igényeknek is. Bővítésre igényelt CSOK esetén a 19/C. (3) bekezdés a hasznos alapterületre vonatkozóan engedi meg, hogy a bővítés befejezését követően feleljen meg a jogszabályi feltételeknek. Így bővítés esetén a befogadáskor és a munkálatok befejezésekor is meg kell felelni a lakhatási feltételeknek.

 • A Hírlevél azt tartalmazza, hogy helyszíni szemlével igazolja a munkák elkészültét, erről számlát benyújtani nem is kell?

  Számlabemutatási kötelezettség továbbra is terheli az ügyfelet a bank által elfogadott költségvetés 70%-káig (mind bővítés, mind korszerűsítés esetén).

 • Ha bővítésre is vesz igénybe a támogatás összegéből, ehhez kell e-naplót nyitni, és a jelenlegi bejelentési kötelezettséget igazolni?

  Csak támogatás igénylése esetén nem szükséges.

 • Ha vásárlásra és bővítésre kér az ügyfél Falusi CSOK-ot, mikor kell benyújtani ehhez a dokumentumokat?

  Vegyes hitelcél esetén, ha kell építési engedély (egyéb, építési dokumentáció) a bővítéshez, korszerűsítéshez, azt a bővítéshez, korszerűsítéshez kapcsolódó első részfolyósítás előtt kell benyújtani.

 • Az igényelhető, használt lakás vásárláshoz, illetve korszerűsítéshez, bővítéshez felhasználható 3%-os kamattámogatott hitelnél mekkora biztosítási jogviszonyt kell igazolni?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A tájékoztatóban szereplő, „az igénylőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek – 180 nap helyett legalább 1 éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia, három vagy több gyermek esetén legalább két éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolni” a bevezetendő kamattámogatott hitelre és a falusi CSOK-ra is érvényes?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A minimum hasznos alapterület a normál CSOK és a Falusi CSOK esetén megegyezik?

  Igen, azzal, hogy bővítés esetén a gyerekszám szerinti hasznos alapterületet a bővítési munkákkal kell megvalósítani.

 • Az ügyfél korábban igénybe vett támogatott hitelt, felvehet-e Falusi CSOK hitelt?

  Ha a 16/2016-os és a 17/2016-os Korm. Rendelet alapján már igénybe vett támogatott hitelt, akkor nem, egyéb esetben (pl. a 341/2011-es alapján) van lehetősége a Falusi CSOK hitelt igénybe vételére.

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!