Falusi CSOK

Szeretné tudni mely településeken vehető igénybe a falusi CSOK? Érdekli, hogyan működik, milyen feltételeknek kell megfelelni és mekkora a támogatás összege? Pontos részletek itt a honlapunkon a Magyar Közlöny rendelet alapján.
Falusi CSOK

Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

Segítünk neked, csak töltsd ki adatlapunkat és fellélegezhetsz, mert innentől szakértő kezekben leszel!
Űrlap kitöltése
Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

A támogatás célja

A támogatás összege

Korszerűsítési munkának minősül ( a Kormányrendelet értelmében)

Korszerűsítés esetén az alábbi feltételnek kell megfelelni:

Rendelkezik legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel.

Korszerűsítés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően rendelkezni fog legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Bővítésnek minősül

 • Lakás bővítésének minősül továbbra is a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is; emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.
 • A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása viszont nem minősül a lakás bővítésének.
 • A bővítés révén a lakás hasznos alapterületének el kell érnie: egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, három gyermek esetén a 60 négyzetmétert, négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.
 • Bővítés esetén a lakásnak az előzőek szerinti hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie. Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a bővítést követően meg fog felelni hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak.

Fontos tudnivalók

 • A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, a teljesítés tényét a Bank helyszíni szemlével állapítja meg.
 • Ha valaki a korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.
 • Ha valaki a kérelem a benyújtását megelőzően vett fel CSOK-ot a korszerűsíteni és/vagy bővíteni kívánt lakás vásárlásához, akkor ugyanazon gyermek után igénybe veheti a korszerűsítési/bővítési támogatást, és nem kell levonni az összeg kiszámítása során a már igénybe vett CSOK-ot.
 • A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Igénylési feltételek

 • Az igénylőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek - 180 nap helyett legalább 1 éves – legfeljebb 30 nap megszakítással -folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia, három vagy több gyermek esetén legalább két éves – legfeljebb 30 nap megszakítással –folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolni,
 • Kizárólag felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányok folytatása fogadható el a biztosítotti jogviszony igazolására,
 • Magyar állampolgár esetében elfogadható, ha más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá esett és ennek az államnak nem kell EGT tagállamnak lennie,
 • A büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, nem elégséges a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat.

A két, illetve három vagy több gyermeket nevelő támogatásra jogosult személy a CSOK mellett otthonteremtési kamattámogatással kölcsönt is igénybe vehet a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez.

A lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez otthonteremtési kamattámogatással igényelt kölcsön összege két gyermek esetén nem haladhatja meg a 10.000.000 Forintot, három vagy több gyermek esetén a 15.000.000 Forintot.

Meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez otthonteremtési kamattámogatással igényelt kölcsön összege két gyermek esetén nem haladhatja meg az 5.000.000 Forintot, három vagy több gyermek esetén a 7.500.000 Forintot.

2021. 05. 25.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

GYIK

 • Külterületen elhelyezkedő lakóház is elfogadható, tekintve, hogy a szabályozásba a tanya és birtokközpont került bele?

  Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel tartják nyilván, akkor igen.

 • Ha a lakhatási igényeknek megfelelő a preferált kistelepülésen vásárolandó ingatlan, úgy felvehetik az ügyfelek az 1.430 e Ft CSOK támogatást is?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Később e vásárlást követően kaphatják a Falusi CSOK összegét korszerűsítésre?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • Csak azon ügyletekben lehet szó utólag a korsz./bővítési célú CSOK igénylésre, ahol 2019. 06. 30-ig vették igénybe a vásárlási célú CSOK-ot?

  Ha a vásárlásra „sima” CSOK-ot vett fel az ügyfél, akkor később még igényelhet Falusi CSOK-ot korszerűsítésre/bővítésre.

 • A melléképület meglétét csak fizikailag, vagy a térképmásolaton feltüntetett építményként is ellenőrizni kell?

  A melléképületnek a térképmásolaton szerepelnie kell.

 • A korábban vásárlásra nyújtott hitel nem előzheti meg a korszerűsítésre utóbb adott CSOK-ot, csak a vásárlásra nyújtott támogatás?

  Az általános szabály szerint megelőzheti.

 • Milyen, korábbi támogatást nem kell figyelembe venni, illetve nem kell beszámítani a CSOK összegébe?

  Kizárólag az adott lakás megvásárláshoz felvett korábbi CSOK-ot. Az összes többi támogatást, és az összes többi hitelcélra nyújtott CSOK-ot figyelembe kell venni.

 • Milyen időpont vonatkozik a jelzálogjog bejegyzésére vegyes hitelcélok esetén?

  Mivel egy összegben jegyezzük be a támogatásokat, mindig a leghosszabb időszakot vesszük figyelembe, vagyis nem a lakásvásárláshoz igazodunk (ami a szerződéskötéstől számított 10 év), hanem a bővítéshez, korszerűsítéshez (ami a munkálatok idejére majd az azok befejezésétől számított 10 évre szól).

 • Meddig kell megvalósítani a hitelcélt?

  Bővítésnél a munkálatok megkezdését követő 5 évig, korszerűsítésnél a szerződéskötést követő 3 évi (építési engedélyköteles bővítés esetén meghosszabbítható). Bővítés és korszerűsítés estén az 5 év az irányadó.

 • Ki tulajdonolhatja az ingatlant?

  Ha a használt lakásvásárlás, mint cél megjelenik, akkor az erre vonatkozó, szigorúbb szabályokat kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy van bővítés, korszerűsítés is, vagyis csak a támogatott személy tulajdonolhatja az ingatlant. Önálló bővítésnél, korszerűsítésnél a támogatott személynek legalább 50%-ot kell szereznie az ingatlanban.

 • Lehet-e MFL hitelként nyújtani a falusi hitelt?

  Igen lehet, mert hiába követelmény a komfortosság, a kormányrendeletek szerint speciális szabályok szerint kell megítélni.

 • Jól gondoljuk, hogy korszerűsítésre falusi CSOK csak akkor igényelhető, ha az ügyfél korábban vásárlásra családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vette igénybe?

  Nem, nincs ilyen feltétel. A jogszabály azt mondja, hogy a korábbi CSOK igénylése nem zárja ki, hogy valaki falusi CSOK-ot igényeljen.

 • Hogyan folyósítunk?

  A használt lakás vásárlását finanszírozó kölcsönrészt egyösszegben. A korszerűsítés céljára igényelt kölcsönrészt a saját erő felhasználását követően (ha szükséges építési engedély, vagy egyéb dokumentáció, ezek bemutatását követően) készültség arányosan, az utolsó 5%-ot a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét (ha szükséges használatbavételi engedély vagy egyéb dokumentum, ezek bemutatását) követően. A bővítési részt készültség arányosan, a saját erő felhasználását követően, az építési engedély (nem engedélyköteles munkák esetén az egyéb dokumentáció) bemutatását követően, az utolsó 5%-ot a használatbavételi engedély (egyéb hatósági ig.) bemutatását, és a lakhatási igények kielégítésére vonatkozó szemlét követően.

 • Honnan fogjuk tudni, hogy a tanya a Tanyafejlesztési Programban részt vett-e?

  Ügyfélnyilatkozat alapján.

 • A támogatott hitel használt lakás vásárlására csak a preferált települések esetén vehető igénybe?

  Használt lakás vásárlására a következő konstrukciók igényelhetőek támogatott hitelként: A 341-es Korm. rend. alapján otthonteremtési kamattámogatásos hitel, egy évig fix, vagy öt évig fix kamattal, öt éves otthonteremtési kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján, CSOK-hoz kapcsolódóan, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitele, öt éves fix kamattal, 25 éves kamattámogatással, bármely településen. A 17-es alapján falusi CSOK-hoz kapcsolódóan, az előző feltételekkel, ha bővítés, korszerűsítés, vagy bővítés és korszerűsítés is kapcsolódik hozzá, preferált településen, tanyán, birtokközponton, ha ez utóbbiakon lakóingatlan is található.

 • Ha lakást vesz és korszerűsít, azonban a vásárolt lakás a lakás fogalmának csak részben felel meg (a jogszabály szerint), akkor a vásárlás pillanatában meg kell felelni a lakhatási igényeknek (vagy csak a korszerűsítést követően)?

  A lakás vásárlásának pillanatában még nem kell megfelelni a lakhatási igényeknek, csak a Korm. rend. 5.§ 1. bekezdés 7. lakásfogalom a/ pontjának a WC és a fürdőszoba megléte kivételével.

 • A minimális hasznos alapterületbe a fűthető és burkolattal rendelkező helyiségek tartoznak bele. Ha lakást vesz és korszerűsít, ebben az esetben a hasznos alapterületet hogyan kell vizsgálni?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Mikor kell vizsgálni, a korszerűsítést követően? A 12m2-es szobának kell meleg burkolattal rendelkezni? Fűthetőnek kell-e lennie minden szobának?

  A korszerűsítésre a bővítésre irányadó szabályok vonatkoznak, vagyis a hasznos alapterületre vonatkozó szabályoknak a bővítést követően kell megfelelni. Elég a végén fűthetőnek lenni a lakásnak, és a burkolatokat is ekkor kell nézni.

 • Magyar ügyfél külföldön dolgozik. Kell vállalnia, hogy 180 napon belül TB jogviszonyt létesít Magyarországon?

  Igen.

 • Közfoglalkoztatott is igénybe veheti?

  Igen, de a 2 éves TB jogviszony igazolásánál nem számít bele a TB jogviszonyba (3 gyerekes Falusi CSOK-nál, használt lakás vásárlásával kombinált hitelcélok esetén) egyéb Falusi CSOK-nál beleszámít).

 • Ápolási díj elfogadható Falusi CSOK-nál a TB jogviszony igazolására?

  Az ápolási díj viszonylatában ugyanazok a szabályok, mint normál CSOK esetében, mert a 14.§ (2) bekezdését alkalmazni kell, tehát elfogadható.

 • Külföldi TB jogviszony igazolása esetén a kiállított dokumentum milyen régi lehet?

  A kiállított dokumentum 30 napnál nem régebbi lehet.

 • Lehet-e olyan eset, hogy az igénybeadáskor az ügyfél külföldön dolgozik?

  Igen.

 • A bentlakási kötelezettséget pl.: korszerűsítés utolsó részfolyósításának időpontjától kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a külföldön dolgozó ügyfélnek 3 éve van ideje arra, hogy lakóhelyet létesítsen?

  Igen.

 • Ha az utolsó helyszíni szemlénél 95%-os a készültség, akkor kifolyósítható a 100%-os összeg. Ez elfogadható a Falusi CSOK-nál 100%-os teljesítésnek?

  Nem. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a korszerűsítést befejezte és ezt követően helyszíni szemlével erről meg kell győződnie az értékbecslőnek. A helyszíni szemle díját meg kell fizettetnie az ügyféllel.

 • A 14.§ (3) bekezdés szabályozza bővítésnél a 70%-os számlabenyújtási kötelezettséget. Korszerűsítésre is ezt kell alkalmazni?

  Igen.

 • Nem magyar állampolgár dolgozhat külföldön?

  Igen.

 • A használt lakóingatlannak a megvásárlásakor nem kell megfelelni a lakhatás feltételeinek, és elegendő, ha a három éven belül kért helyszíni szemlére teljesíti ezt?

  Falusi CSOK használt lakás vásárlásra, és bővítésre és/vagy korszerűsítésre nyújtható. A 19/C. § (1) bekezdése alapján korszerűsítés esetén a korszerűsítés befejezését követően kell megfelelnie a lakásnak a lakás feltételeinek (5.§ (1) bekezdés) 7. pont). Ez alapján kell megfelelni a lakhatási igényeknek is. Bővítésre igényelt CSOK esetén a 19/C. (3) bekezdés a hasznos alapterületre vonatkozóan engedi meg, hogy a bővítés befejezését követően feleljen meg a jogszabályi feltételeknek. Így bővítés esetén a befogadáskor és a munkálatok befejezésekor is meg kell felelni a lakhatási feltételeknek.

 • A Hírlevél azt tartalmazza, hogy helyszíni szemlével igazolja a munkák elkészültét, erről számlát benyújtani nem is kell?

  Számlabemutatási kötelezettség továbbra is terheli az ügyfelet a bank által elfogadott költségvetés 70%-káig (mind bővítés, mind korszerűsítés esetén).

 • Ha bővítésre is vesz igénybe a támogatás összegéből, ehhez kell e-naplót nyitni, és a jelenlegi bejelentési kötelezettséget igazolni?

  Csak támogatás igénylése esetén nem szükséges.

 • Ha vásárlásra és bővítésre kér az ügyfél Falusi CSOK-ot, mikor kell benyújtani ehhez a dokumentumokat?

  Vegyes hitelcél esetén, ha kell építési engedély (egyéb, építési dokumentáció) a bővítéshez, korszerűsítéshez, azt a bővítéshez, korszerűsítéshez kapcsolódó első részfolyósítás előtt kell benyújtani.

 • Az igényelhető, használt lakás vásárláshoz, illetve korszerűsítéshez, bővítéshez felhasználható 3%-os kamattámogatott hitelnél mekkora biztosítási jogviszonyt kell igazolni?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A tájékoztatóban szereplő, „az igénylőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek – 180 nap helyett legalább 1 éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia, három vagy több gyermek esetén legalább két éves – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolni” a bevezetendő kamattámogatott hitelre és a falusi CSOK-ra is érvényes?

  A Falusi CSOK-hoz kapcsolódó 3%-os hitel esetén a Falusi CSOK-ra vonatkozó tb. szabályokat kell irányadónak tekinteni.

 • A minimum hasznos alapterület a normál CSOK és a Falusi CSOK esetén megegyezik?

  Igen, azzal, hogy bővítés esetén a gyerekszám szerinti hasznos alapterületet a bővítési munkákkal kell megvalósítani.

 • Az ügyfél korábban igénybe vett támogatott hitelt, felvehet-e Falusi CSOK hitelt?

  Ha a 16/2016-os és a 17/2016-os Korm. Rendelet alapján már igénybe vett támogatott hitelt, akkor nem, egyéb esetben (pl. a 341/2011-es alapján) van lehetősége a Falusi CSOK hitelt igénybe vételére.

További ajánlataink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!